Home

Sabrina A.M.

POSTMA

 

Het Heldervoelende Hoofd

 

Paranormal Profiler: Psychics & Energetics

Para Expert Psyche, Hoofd en Hersenen

 

Stalking and Targeting

Safety-First Program

 

Screenings Prive en Professioneel

 

Security and Risk

 

Leading Paranormal Energetics Expert

Leading Paranormal Energetic Systems Analyst

 

Leading Paranormal-Energetics Healer

 

Paranormal Medium

Telepath

Paranormal Mind Reader

 

Paranormaal Daad- en GedragsVoorspeller

 

Ethical and Tactical Specialist

 

* Paranormal Psychics-Energetics Profiling

* Paranormal Predicting (deviant) Behaviours Profiling

* Paranormal Technical (Brain-Wise) Profiling

 

* Paranormal-Energetics Healings: Psychics Complete, Body, Mind, Thought, (Sub)Conscious, Soul, Previous Lives, etc.

PN-Energetic System, PN-Energetic Connections.

Clearing, Cleaning, Charging. Healing. Magnetiseren.

- Ontwarren -Energetische Knooppunten Ziektehaarden.

- Verwijderen Medische FootPrint na Behandelingen.

- CelRepair op -Energetisch Niveau in de -Energetische Diepte-Kern. Bijv. in geval na Bestralingen, enz.

- Herstellen Persoonseigen -Energetische Trilling.

 

* PN-Energetic System cq. PN-Energy-Field

Constructing and Technical Engineering

Jacob van Lennepstraat 45. 4532EW. Terneuzen.

info@sampostma.nl // www.sampostma.com // Blog.

0115-850524

Paranormal

-Psychics-Energetics

-Predicting Behaviours -Technical (Brain-Wise) Profiling

 

The Twin Soul Energy

 

Paranormal

Advanced Energy Technics: -Technicians/-Engineers -Treatments & -Healings

 

(PN) Communication

-Information // -Intel

 

The Spiritual World

 

Telepathics

 

Mind Reading

CONSULTANCY & LIGHTWORKS

PN-Energetic Connection to (Global) -Energetic Systems

Vraag Gerust ook eens Naar

Key-Points Stalking en Targeting

met betrekking tot uw

Persoonlijke Omstandigheden.

L1: The Healing Program

 

L2: The I-Guides Program

 

L3: The Core Blue-Print Program

Medium Sabrina & I-Guides

Spirituele Call-Line

0909 - 0490 490

 

www.medium-sabrina.com

 

Box 01-02 / Premium Box 31

Vacature

 

Freelance Personal Assistant

Ivm op te zetten tournee

 

PSYCHICS

 

Ik ben voornamelijk en in eerste instantie op zoek naar iemand die voor mij het vervoer wil verzorgen naar Locaties, zo ook in verband met hiertoe voorbereidende zaken (allerhande), en/of overige voorkomende zaken.

 

Bij interesse, kunt u contact opnemen.

S.A.M. Postma

The Safety-First Program

 

 

Momenteel in ontwikkeling: The Safety-First Program.

 

Kijk op de desbetreffende Pagina voor meer informatie.

Ik ben deze Pagina op dit moment aan het opmaken, en de Pagina zal binnenkort compleet verschijnen.

 

Op deze Pagina vertel ik u in eerste instantie meer over de werking van Energie tussen mensen, en over hoe mensen elkaar scannen, dit met de persoonlijke mind-set die voor ieder Individu Persoonlijk is, afhankelijk van wat men beoogt, persoonlijk, en ten opzichte van u.

 

Hierna krijgt u meer informatie over Energetische Verbindingen, hoe deze (kunnen) worden aangelegd, dit vaak n.a.v. zo een scan, en over hoe deze hun uitwerking kunnen hebben.

 

Het centrale punt hierin bent u.

 

U heeft bepaalde sterktes en zwaktes.

 

Iemand kan erop uit zijn op deze zwaktes in te spelen, en zo een opening vinden in uw Energie-veld, waardoor er zgn. "Persoonlijk Contact" gelegd kan worden, en er vervolgens een begin gemaakt kan worden met het aanleggen van Energetische Verbindingen-Constructies, soms met desastreuze gevolgen.

 

Ik leg u ook iets uit over Intuitie, en hoe u met uw Intuitie en Gevoel kunt waarnemen waar op gescand wordt.

 

Hierbij draait alles in dit Programma om Veiligheid.

 

Het is de bedoeling van het Programma dat u straks, tijdens zo een scan, u gelijk naar uw intuitie luistert, u nu niet langer meer terugschrikt, twijfelt, hoe kort ook, geintimideerd bent, schaamte voelt, ... u zichzelf door dit alles niet meer zult laten beinvloeden, u uzelf over laat halen, dit doordat u geconfronteerd wordt met voor u gevoelig liggende zaken, en hierdoor toegeeft aan interactie met Personen die tegen uw intuitie ingaan. N.B. Hierbij kan er dus ook ingegaan worden op zaken die bij u een behoefte zijn, en die zgn. vervuld zou kunnen worden door een andere Partij. Dit ligt niet aan u. Sommige mensen zijn hier heel handig in. Ik geef u voorbeelden en adviezen, zodat u richtlijnen hebt en een "feel" krijgt van hoe deze operaties werken: hoe een Predator zijn/haar Slachtoffer kiest.

 

--- Allemaal ingangen dus voor Personen die niet de juiste mind-set en bedoelingen hebben t.o.v. u.

Iedereen heeft (ooit) deze ingangen, in meerdere of mindere mate, maar:

 

* Het is belangrijk dat u nu nagaat voor uzelf waar de openingen, behoeftes, gevoelige plekken liggen bij u.

* Het is belangrijk dat u dit nu voor uzelf accepteert, en u hier compleet en geheel van gewaar wordt.

* Al met al zult u er nu op bedacht zijn wanneer deze plekken aangesproken worden, of wanneer u gescand wordt als potentieel slachtoffer voor een kwaadwillende, manipulatieve andere Partij.

 

* U leert omgaan met deze Openingen, en zult ze proberen een plekje te geven, dusdanig dat het (voor u nu) oke is dat deze bestaan.

 

* Ik vertel u iets over gevoelige plekken van vrouwen, dit vaak m.b.t. een "seksueel getinte" scan, waardoor men soms even geintimideerd kan geraken, twijfelt, aarzelt, en hierdoor ook instantaan een opening kan ontstaan.

 

--- Wanneer u zich zelfverzekerd voelt op deze gebieden, hebben deze scans op deze wijze geen invloed meer op u.

Ook dit kan u behoeden voor mogelijke aanvallen.

 

Ik geef u over dit alles uitleg:

 

* Technische Informatie

* Psychologische Informatie

* Praktische Voorbeelden

 

Bescherm uzelf, en werk aan een Energie-veld dat geen openingen meer vertoont op onverwachte, of zgn. zoet-makende "behoefte-vervullende" momenten/interacties.

 

Word helder in het kijken naar uzelf, dit in de realiteit, en ik verzeker u dat een potentiele partij in kwestie u over zal slaan, en op zoek zal gaan naar een ander Slachtoffer.

 

Ik geef u voorbeelden van situaties zoals bijv., handig, in parkeer-garages, maar ook in de Persoonlijke Relatie-Sfeer.

 

Wanneer u reeds onder invloed bent van iemand, bied ik concrete hulp om de Energetische Connecties te verbreken, dit door middel van het geven van Inzicht aan u in de lopende, actieve Dynamieken, en in het u sterk maken in uw Kracht en identiteit.

 

Dit is de inhoud van het Complete Programma wat binnenkort zal verschijnen hier op de site: Technische Informatie, Voorlichting, Voorbeelden, Hulp en Ondersteuning in het aanmaken van uw Persoonlijke, Energetische, Beveiliging, dit op het gebied van het Preparen van uw Energie-veld. Dit laatste is mogelijk doordat ik Energie-velden, Openingen, Zwakke Plekken, en Gevoelige Plekken kan waarnemen; Psychologische uitwisselingen, Doelen van een Partij, enz.

 

Dit begrijpt u in het licht van mijn overige werk, hier op de website gepresenteerd.

 

Door middel van Coaching en Gesprekken kunt u nu ook Weerbaar worden, en u veilig en voorbereid voelen in en onder alle gegeven, voor te vallen, omstandigheden.

 

De basis-info zal gepresenteerd worden, en de Programma's zijn allemaal op maat.

 

Er is ook inderdaad, en heel belangrijk, directe hulp voorhanden voor meer acute situaties.

 

Ik kan hierbij, als het nodig is, in een split-second, instantaan volledig een Persoon invoelen, incl. Psychisch, Geestelijk, zgn. non-medisch Psychiatrisch, Emotioneel, incl. afwijkingen... en wat de connectie maakt tussen u en deze Persoon. Ik kan u helpen te informeren over hoe bij een veilige Partij te geraken in geval van nood, d.m.v. welk gedrag, en wat u dient te rapporteren.

 

Ik hoop dat dit Programma u all-round veel inzicht zal bieden in hoe een aanvaller een slachtoffer kiest, op straat, of in de relatie-sfeer, en hoe u deze dans kunt ontspringen.

 

Ik geef u ook tips en pointers betreffende Red-Flag manipulatie-technieken.

 

Kortom, een compleet plaatje dus.

 

Het enige dat dit van u vergt is dat u open en eerlijk naar uzelf kijkt, zonder te oordelen, omdat in dit geval Safety-First belangrijker is!

 

Geef me wat tijd om alles goed te presenteren, en u kunt deze nieuwe tak binnen mijn specialisatie op redelijke termijn tegemoet zien en verwachten.

 

In de tussentijd kunt u mij hierover reeds contacteren, uzelf laten informeren, en evt. uw hulp-vraag presenteren.

Deze zullen gewoon in behandeling genomen worden.

 

Ik kijk uit naar deze ontwikkeling binnen mijn Consultancy, en ik hoop u samen met mij!

 

U kunt nu al terecht via info@sampostma.nl

HoofdExpertise S.A.M. Postma

 

Ik doorzie:

 

Iemand's

 

Psychische, Psychologische en zgn. Psychiatrische (op non-medische- en verwijs - basis) Toestand of Gestel,

hierbij tevens Geestelijk, Mentaal, Emotioneel, compleet Energetisch.

 

Dit in het verleden, het heden, en in de Toekomst,

en

Momenteel, en onder alle veranderende, alle mogelijk voorvallende omstandigheden of kwesties,

dit in het Verleden, het Heden, en in de Toekomst.

 

Het Volledige Hoofd: Volledige Denken en Denkpatronen, ReactiePatronen, (Denk)Beelden, Gedachten, Uitingen, Toekomstbeslissingen, Acties en Reacties, Triggers, Turn-ons, Turn-Offs, Aantrekking tot en Afkeer van, Toekomstig Handelen, Spraak, Beeld, Geluid, ToekomstVisie, Wensen, Belevingen, enz.

Kortom, alles wat zich in de Mens afspeelt en wat men beleeft m.b.t. het Hoofd, incl. de Psyche, de Geest, en het Bewustzijn.

Incl. dag-tot-dag Belevingen, Gemoedstoestanden en Stemming, en zich voorgenomen daden, acties, en handelingen.

 

De Hersenen: Patronen, Afwijkende Patronen, en hierbij Gedragingen, Afwijkende Gedragingen, Toekomstige Gedragingen, Toekomstige Afwijkende Gedragingen, Volledig inzicht in Functioneren, Tevens Technisch.

 

Energetisch: De volledige Energetische Make-up van een Persoon, Alle Gedragingen op Energetisch vlak.

 

----------------

 

Ik ben tevens (gediplomeerd) Paranormaal Energetisch Genezer, en bied Paranormaal-Energetische (Afstands)behandelingen.

 

Tevens help ik u bij het realiseren van een ijzersterk, waterdicht, Energetisch Systeem: Technical Engineering.

 

Ik heb me toegespitst (ook commercieel) op het werken als Medium, Profiler, en Telepaat.

 

Inderdaad ben ik Telepaat, en voer gesprekken met levenden en dierbare Overledenen.

 

 

Alle bovenstaande gaven hebben vele toepassingsmogelijkheden op verscheidene vlakken.

 

Deze vindt u alle hier beschreven op de website.

 

Neem rustig een Kijkje, en

 

Wees welkom om mij te Consulteren.

Hotline Stalking en Targeting, Security & Risk, Profiles, Intel, Info

Dagelijks van 19.00-21.00

Via Spirituele Call-Line Medium Sabrina & I-Guides

0909 - 0490 490 // Box 02

www.medium-sabrina.com

 

Paranormaal Consulten Medium Sabrina

Betaallinken, waar aan de orde, per ommegaande voldoen, uiterlijk voor 24.00u op de dag van ontvangst.

Telefonische Consulten worden per seconde berekend en in rekening gebracht.

"Thema-" en Skype-Consulten vooraf te voldoen (te boeken via de Pagina's "Consulten" en "Skype-Consulten").

 

ThuisPraktijk Terneuzen: Consulten en Behandelingen, ook Mogelijk.

1 op 1. Tevens Aantrekkelijk als Daguitje.

 

-Medium, -Profiler, -Telepaat

incl. -Psychisch, -Energetisch, -Telepathisch

Uitgebreide(re) Informatie en (meer) voorbeelden m.b.t. mogelijke vragen/onderwerpen leest u verder op deze Page, en u vindt deze op de pagina's "Consulten," "Skype-Consulten," voorts "PN Profiling" en "PN Profiling Intel Consulten," en "Thuispraktijk."

 

Para Expert Psyche, Hoofd en Hersenen

Zie hierboven onder "Hoofdexpertise."

Ik bied ook begeleiding bij het in kaart brengen van Psychische Processen, bij u of de ander, en er is

tevens de mogelijkheid tot hulp bij Rapportage Psychisch/Psychiatrische Klachten naar Reguliere instanties toe.

Hierbij bied ik ook begeleidingsconsulten.

Meer informatie hierover o.a. verder op deze Page.

Persoonlijke Begeleiding in de Thuispraktijk te allen tijde mogelijk.

 

-Mind Reading

Werkt het beste bij zeer specifieke, gerichte vragen:

 

* Wat dacht hij/zij specifiek toen ik dit deed of dat zei?

* Wat dacht hij/zij specifiek toen dit of dat gebeurde?

* Wat denkt hij/zij over Persoon A of Persoon B betreffende die of deze Kwestie?

* Wat denkt hij/zij over deze of Gene Persoon (inzake ...)?

 

Telepaat

Levenden zowel als Dierbare Overledenen

Stel uw rechtstreekse vragen en ik geef u hierop het rechtstreekse antwoord en/of mening van de desbetreffende Persoon.

 

-Intel

Prive en Professioneel

 

-Security and Risk

Laat uw Kansen scannen en beoordelen in iedere Situatie.

Laat u adviseren over gewenste aanpak.

Vraag om een S&R-scan m.b.t uzelf of derden.

 

-Relatie Therapie

Ik kom direct tot de Kern van de Zaak, en bied u deze Kennis aan.

Ook voor bespreking van Problemen op Intiemere Vlakken.

U kunt bij mij terecht.

 

Screenings

Iemand ontmoet?

 

Ik verzorg uw Screening en beantwoord al uw Vragen over uw Nieuwe Interesse.

 

Tevens Screening en antwoorden bij twijfel (algemeen/lopende relaties), negatief intuitief gevoel.

 

Professionele Screenings?

Via een regulier consult, maar kijk voor meer informatie over de verdere mogelijkheden hiertoe tevens op de pagina's

"PN Profiling," "PN-Profiling Intel Consulten," en bijv. "Stalking en Targeting."

 

-Voorspellingen Daad en Gedrag

 

-ToekomstVoorspellingen Huidige Partner en Relatie

 

 

Telefonisch Consult A

 

Alle Vragen binnen mijn expertises.

 

Boek uw Telefonische Consult.

 

Stuur een mailtje naar info@sampostma.nl

en wij maken een afspraak.

 

Vast nummer. E1,- p.m.

 

Consultatie binnen 24u.

 

Betalen middels Betaallink Ideal/Bancontact-MisterCash.

De betaallink wordt u na de consultatie per e-mail toegestuurd.

Deze kunt u aansluitend voldoen.

 

Belpakketten Telefonische Consulten A

 

Bel voordeliger door middel van de aanschaf van een Belpakket.

 

Na iedere telefonische consultatie in geval van een belpakket krijgt u per e-mail een overzicht met daarin het door u verbruikte aantal belminuten, en het u resterende aantal belminuten.

 

Wanneer u, tijdens een gesprek, over de belminuten van uw belpakket heengaat, ontvangt u, naast het overzicht, een betaallink (Ideal/Bancontact-MisterCash), met daarin een betalingsverzoek voor het aantal overschreden belminuten tijdens dit gesprek. Deze kunt u aansluitend voldoen. Deze link zal het gebruikelijke tarief hanteren van E1,- per minuut.

 

Hierna kunt u naar wens weer opwaarderen d.m.v. de aanschaf van een nieuw Pakket.

 

Tussentijds bijwaarderen is ook mogelijk, bijv. wanneer u een laag saldo heeft.

Dit kunt u zelf incalculeren.

 

U krijgt in beide gevallen hieropvolgend een nieuw overzicht toegestuurd.

 

Bij uw eerste aanschaf krijgt u vanzelfsprekend ook een overzicht toegestuurd.

 

Dit zijn onze 5 belpakketten:

 

Pakket 1: 150 belminuten. E135,00. U bespaart E15,00. U belt voor E0,90 ct.p.m. Koop hier uw Pakket 1.

Pakket 2: 300 belminuten. E260,00. U bespaart E40,00. U belt voor E0,866 ct.p.m. Koop hier uw Pakket 2.

Pakket 3: 500 belminuten. E425,00. U bespaart E75,00. U belt voor E0,85 ct.p.m. Koop hier uw Pakket 3.

Pakket 4: 750 belminuten. E625,00. U bespaart E125,00. U belt voor E0,833 ct.p.m. Koop hier uw Pakket 4.

Pakket 5: 1000 belminuten. E750,00. U bespaart E250,00. U belt voor E0,75 ct.p.m. Koop hier uw Pakket 5.

 

Wanneer u een bestelling doet, ontvang ik hierover automatisch bericht.

Mail mij toch even m.b.t. dat u de bestelling heeft gedaan, zodat ik uw e-mail adres heb, dit i.v.m. uw belminuten-overzichten die u zult (gaan) ontvangen. Zonder deze E-mail wordt de bestelling niet in behandeling genomen en geannuleerd!

 

U mag te allen tijde een verzoek indienen een vriend, ouder of kennis gebruik te laten maken van uw belminuten.

Meld uzelf mij dit altijd even op voorhand.

De gemaakte belminuten tijdens zo een verlegd gesprek zullen verrekend worden met, en gerapporteerd worden aan u, de hoofdafnemer van het pakket.

 

U bent niet verplicht, na de aanschaf van een belpakket, tijdens een telefonisch consult met mij, de belminuten binnen het pakket aan te spreken. U kunt, wanneer u dit aangeeft, nog steeds bellen tegen het gewone tarief van E1,- per minuut.

Zodoende kunt u bijv. belminuten reserveren voor financieel beperktere tijden.

Deze keuze is geheel aan u.

 

Belminuten binnen de Belpakketten blijven onbeperkt geldig.

 

Let op: ik bied absoluut in geen enkel geval enige restitutie op de gekochte en reeds betaalde door u aangeschafte pakketten.

U heeft hierbij zelf de verantwoordelijkheid welke keuze u hierin maakt, m.b.t. de aanschaf.

Wanneer u niet bekend bent met mijn praktijk, is het een betere optie via een regulier consult mijn diensten eerst uit te proberen.

 

Telefonisch Consult B

 

Alle Vragen binnen mijn expertises.

 

Via mijn Spirituele Call-Line Medium Sabrina & I-Guides, box 01.

 

www.medium-sabrina.com

 

Bij offline kunt u een verzoekje sturen naar info@sampostma.nl, als u wilt bellen middels de lijn.

 

Dit heeft als voordeel dat u nu betaalt via uw telefoonrekening.

 

Consultatie binnen 24u.

 

E-Mail Consult

 

Stuur mij uw (losse) vragen toe op info@sampostma.nl, en u ontvangt binnen 24 u antwoord.

 

Meer informatie over (E-Mail) consulten vindt u o.a. op de pagina "Consulten."

 

Variabele Prijzen.

 

Betalen middels Betaallink Ideal/Bancontact-MisterCash.

Betaling te voldoen na de Consultatie, na het ontvangen van de betaallink per e-mail aan u toegestuurd, welke bijgevoegd zal zijn bij het antwoord/de antwoorden die u ontvangt.

 

Of kies voor een Thema E-Mail Consult:

 

* Paranormaal Psychisch, -Energetisch, -Telepathisch.

1 Thema: uzelf, partner en relatie, enz.

PN-Kijkje in het hoofd, PN-Psychische en -Energetische doorgronding, kort telepathisch onderhoud.

Extra's: Tactieken bij gewenste actie's, Hulp bij Communicatie of (Relatie)Problemen, Toekomstig handelen, enz.

Geef in uw mail de strekking aan van de informatie die u (voornamelijk) wenst, of bijv. van de kwestie die speelt.

 

* Toekomstvoorspelling.

3 Thema's/Vragen per Consult.

 

* Dierbare Overledene Consult.

Uitgebreid Verslag en weergave van het Telepathische Contact.

Mogelijkheid voor u tot het voorleggen van enkele Vragen/Kwesties.

 

* Uitgebreid Telepathisch Consult met derde.

Uitgebreid verslag van de paranormale, telepathische consultatie met derde.

Mogelijkheid voor u tot het voorleggen van enkele Vragen/Kwesties.

 

* Mind Reading Consult

Tot 7 relevante Vragen m.b.t. wat iemand denkt over iets (specifieks) gerelateerd aan u, een derde, of deze of gene kwestie. Weergave van zijn/haar gedachten over de Zaak/Kwestie (m.b.t. Persoon/Personen) voorhanden.

 

Meer info over, en de vaste prijzen voor, deze Thema-Consulten vindt u op de pagina "Consulten."

Deze consultaties kunt u vooraf voldoen/boeken, waarna u mij uw mail toestuurt.

U ontvangt binnen 24u uw consultatie-antwoord.

 

SMS-Consult (NL Only)

 

SMS uw vraag, en u ontvangt binnen 24u antwoord terug.

 

sms

Sabrina (spatie) 01 (spatie) uw vraag

naar 7373

 

Bijv.:

 

Sabrina 01 Ik heb een vraag.

naar 7373

 

De kosten zijn E1,50 per door mij u retour gestuurde sms. Max. 2 sms-en per vraag retour.

 

In verband met de sms-gedragscode kunt u (periodiek) een sms ontvangen bij het aanvragen van de dienst, met hierin informatie over de dienst, een sms wanneer u bijv. E50,- heeft gespendeerd, of wanneer u een blokkade heeft m.b.t. bijv. betaalde sms-diensten, met hierin informatie waar de blokkade ongedaan te maken.

 

Deze sms-en zijn allemaal gratis voor u.

 

Skype-Consult

 

Kijk voor meer informatie over Skype-Consulten op de desbetreffende Pagina.

Zeer Persoonlijk Contact en -Interactie.

Chat-Consult

 

Chatten doe ik via "Paragnostenchat."

 

U vindt daar tussen de Profielen mijn foto, en de naam Telepaat Sabrina.

 

In het achterliggende Profiel vindt u mijn foto, voor- en achternaam.

 

Hierdoor kunt u de account verifieren.

 

Hieronder kunt u klikken om te kijken of ik online ben aldaar. Zo niet,

 

Stuur een verzoekje als u wilt chatten met mij via deze lijn naar info@sampostma.nl

 

Ik ben affiliate bij Paragnostenchat, dus als u wilt chatten, en die verbinding, inschrijving profiel, en chat, (eenmalig) tot stand wil brengen via 1 klik op onderstaande banner, biedt mij dit (blijvend) voordeel. Alvast dank.

 

 

 

Consult Thuispraktijk Terneuzen

 

Meer informatie over Consulten in de Thuispraktijk vindt u op de desbetreffende Pagina.

Hier ook de mogelijkheid tot een Aanbod Paranormaal-Energetische Behandelingen.

 

Correspondentie-Consult gericht Afstemmen, Formuleren, Overbrengen, Communiceren.

 

Het is handig een andere persoon te kunnen doorzien op vlakken voorhanden.

Dit biedt de volgende mogelijkheid:

 

Ik help u uw Kansen, Mogelijkheden en Doelen-bereik in ieder Contact Aanzienlijk te Verhogen: Brief, Correspondentie, App, etc.

 

* Doet u ergens Goed aan om dit te uiten, en hierbij,

* Is uw Formulering Juist en Gepast, en Afgestemd?

* Brengt u iets Juist over?

* Schrijft u iets op de Juiste Manier op?

 

U krijgt van mij een Go-Ahead of No-No, inclusief Aanpassing.

 

De Consultkosten zijn variabel.

 

Natuurlijk verschillen de kosten betreffende bijv. apps ten opzichte van bijv. het redigeren van complete correspondenties.

 

Stuurt u mij uw correspondentie in kwestie toe, en u ontvangt, in geval van Vragen m.b.t. bijv. apps een betaallink bij uw antwoord.

 

In gevallen van uitgebreide, complete correspondenties ontvangt u van mij een Tarief-aanbod.

 

In geval van Doorlopende Correspondentie krijgt u van mij steeds een Gepaste Betaallink.

 

Paranormaal Instralen Foto's, Voorwerpen en Water

-Connectie en Afstemming Dierbare Overledenen

-Gebed en Verzoek

 

Laat uw Foto's, Voorwerpen en Water -instralen door mijn Team van I-Guides.

 

Maak een -afstemming of een -connectie met een Dierbare Overledene.

 

Uit een gebed, of doe een Verzoek, welke zal worden opgenomen in de Spirituele Wereld van het Licht.

 

Deze dienst loopt via mijn Spirituele Call-Line Medium Sabrina & I-Guides.

 

www.medium-sabrina.com

 

Kijk aldaar voor meer informatie: Premium Box 31: I-Guides.

 

Let op: Premium Tarief, en Credits only.

 

Deze box is 24/7 beschikbaar, en staat te allen tijde open voor meerdere inbellers tegelijk.

 

Stalking en Targeting

Meer informatie vindt u op de pagina "Stalking en Targeting."

 

Hulp en Informatie bij Stalking en Targeting.

 

Nood-Profielen, gereed binnen 1 uur.

 

Volledige Profielen, gereed binnen 24 uur.

 

Day-to-Day Daad- en GedragsVoorspellingen.

 

"Red Flags" Rapportages.

 

24u SOS-service, met (acute) handelingsadviezen.

 

Hulp bij Communicatie naar Instanties toe.

 

Neem contact met mij op via info@sampostma.nl

 

Paranormale-Energetische Behandelingen

Meer informatie vindt u op de pagina's "Behandelingen" en "Meer Aanbod."

Ruim aanbod Afstandsbehandelingen.

 

Let op: Voor 1 op 1 Paranormale-Energetische Behandelingen door mijn Guides-Team

kunt u ook, wederom, terecht, via Premium Box 31: I-Guides, op de bellijn.

 

www.medium-sabrina.com

 

Overig

 

Neem rustig een kijkje op de website.

 

Meer Informatie over mijn "Psychics" en "Energetics" kunt u vinden op de desbetreffende Pagina.

 

Evenals, op eigen Pagina, meer Informatie over ons werk m.b.t. Technical Engineering op het vlak van Energievelden.

 

Een branche behandelt Security and Risk-issues, te vinden op de Desbetreffende Pagina.

 

U kunt verdere informatie vinden over Diverse Behandelingen ook op deze Home-Page.

 

Informatie over onze Thuispraktijk te Terneuzen kunt u vinden op de pagina "Thuispraktijk."

 

Informatie over onze Skype-Workshops kunt u vinden hier op de Home-Page en op de Pagina "Workshops."

 

Wij bieden de Mogelijkheid tot een Maandelijkse GroepsHealing op afstand; meer informatie op deze Homepage.

 

Presentaties en Huiskameravonden-aanbod vindt u op de desbetreffende Pagina.

 

Een kleine shop is aanwezig, te vinden op de zogeheten Pagina.

 

Het inschrijfformulier voor onze Nieuwsbrief cq. deze van Medium Sabrina & I-Guides vindt u onderen deze Home-Page.

 

Meer informatie over de Verschillende Vormen van mijn PN-Profiling wordt gegeven op deze Home-Page,

 

evenals overige Punten van Interesse/Overig Aanbod.

 

Alle Informatie over Evenementen en Grote Zaalhealings (LightWorks) worden op de desbetreffende Pagina geplaatst, zo ook informatie over de vorderingen betreffende de Paranormale shows "Psychics," alsmede, ter aanwijzing, de mogelijkheid tot boekingen m.b.t. Readings "Energetics."

 

Op deze Website ook de verschillende Programs, en de Vorderingen betreffende Literatuur.

 

Mijn Informatieve Video's kunt u vinden op de pagina "Video."

 

Voorts hanteren wij mijn "Ethische Code," en hebben wij Methode "Think" ontwikkeld.

 

Overige informatie over Origineel Werk op alle gebied vindt u op geheel de Website, en, samenvattend, in de Footer.

Update and Upgrade

Your Paranormal-Spiritual-Energetic Knowledge, 2018.

Release the Blockages and Start Living your Life Now!

 

I am, at this moment, Writing and Publishing

 

"LIGHTWORKS"

S.A.M. Postma's Paranormal Energetics and -Energetic Systems HandBook

© S.A.M. POSTMA (2017-2018)

 

It will be (completely) due for your Availability 2018.

 

The Book will be put up on my WebSite's "Books"-Page, for purchase.

It will be made Available to you as Video-Book, and in PDF-Format.

Always/Altijd Per Hoofdstuk/Per Chapter (NL/English)

 

Accompanying this,

there will be

 

The LIGHTWORKS Workbook

© S.A.M. POSTMA (2018)

 

The LIGHTWORKS Personalised Guidance Training Program

All Rights Reserved, © S.A.M. POSTMA (2018-)

 

LIGHTWORKS will entail all of My Accumulated, Paranormal-Spiritual-Energetic Knowledge up to now, placed rooting in Actual/Daily Practice.

 

It will contain all of my Favourite Subjects c.q. Area's of Expertise, which are one and the same.

 

The Subjects touch upon the information, qualities, etc., one has to have now in their Information-(PN)-Energetic-System, in order to thrive and survive in this new world, under these new Circumstances;

 

The Information required to get People there where they now, more than ever, feel that they need to be.

 

This book wil help you achieve this, without a doubt.

 

This Books holds a Promise to a Completely New Way of Existing, according to your Soul's-, and Life-Plan.

 

It contains the Newest, Cutting-Edge, Paranormal-Spiritual-Energetic Information, and just the right Information for you to be able to live your life as fully, completely, fullfillingly, as you are possibly able to, without as little resistance as possible - according to as much as you are willing to do.

 

The Program, Available as E-book (PDF-Format, download), and Video-Book (via Link), will be up for sale in various purchase-options NL/EN.

 

We hope you are interested in the most up-to-date Knowledge and Information about the Paranormal, Spirituality, and Paranormal Energy, and are open to all that this can/will bring to/into your life.

 

For more Information and Updates, please visit our "Books"-Page.

 

By way of this Page you can Inform yourself concerning Sale-Prices, and you can order what is (already) available, and to your liking, this, by sending an e-mail to info@sampostma.nl

 

Join our new Era!

International

 

Paranormal Profiling Sabrina A.M. Postma

 

Paranormal "Psychics-Energetics" Profiling, incl.

Paranormal Predicting Behaviours Profiling, and Paranormal Technical Profiling

(3x I.P. S.P. 2015).

 

On a Paranormal Basis:

 

Paranormal Psychics-Energetics Profiling:

 

A1) A Full/Complete look into the Brain, Mind, Spirit, and Psyche. Corresponding Functionings (see below), All Subsequents/(Final Outcomes in Actuality).

--- Een Volledige, Complete, blik naar Hersenen, Denken, de Geest, en de Psyche. Corresponderende Functioneringen (zie hieronder), alle Resulteringen/(Uiteindelijke Resultaten).

Incl. a Hook-up into the Emotional System (Pain, Sensitivities, Triggers).

--- Incl. een hierop inhakende scan m.b.t. het Emotionele Systeem (Pijnsystemen, Gevoelige Punten, Triggers).

 

A2) Full/Complete Insight into Complete PN-Energetic Make-up and -Energetic Behaviours.

--- Compleet en Volledig Inzicht in PN-Energetische Make-up en -Energetisch Gedrag.

 

A3) Intersecting Cross-Roads of both these "Psychics" and "Energetics," this in Past, Present, and (Predicting) Future, incl. towards (future) Daily/Actual Actions.

--- Het Samenkomen van deze zowel "Psychics" als "Energetics," dit in Verleden, Heden, en (Voorspellende) Toekomst, incl. (Toekomstige) Daadwerkelijke Acties.

 

* Interest: "Key-Point Signals to Stalking and Targeting." Stalking and Targeting, always traceable back to, and Related to, (initiating) PN-Energetic Behaviours, (Eventually) Resulting in (Past, Present, and Future) Daily and Actual Actions and Behaviours.

 

* Statement: "Abnormal PN-Energetic Behaviours and Functioning = (Subsequent) Abnormal Daily and Actual Behaviours and Functionings."

 

B) Paranormal Technical Profiling: The Signalling of Brain-Wise Key-Points, Patterns, Structures, etc., towards any Daily and Actual Behaviour or Profile (of course corresponding with Psychics and PN-Energetic Behaviours). Focus on Mall-Operatings. The offering of, subsequently, advice to Proper/Correct/Safe Approach and (further) Handlings in case of Arriving, Occurring, Happening Situations, practiceable on the spot.

 

C) Predicting (Deviant) Behaviours Profiling: Predictive Profiling based on Paranormal Psychics and -Energetics Intel.

--- Advice to Proper/Correct/Safe Approach and (further) Handlings in Actuality, as well as Recommended Personal (PN-Energetic) Attitudes, before and after facts.

--- Possibility to -Remove Connecting PN-Energetic Connections, when in case inflaming e.g. Fixation.

 

ABOUT S.A.M. POSTMA

 

Dearests,

 

My Core-Business is Paranormal Energetics.

 

e.g. Paranormal Energetic Systems: Big, Small, PN-Energetic Systems in the World, -Energetic Systems operating in me and You. Small-Intermediate-World-Wide-Global-Connecting PN-Energetic Systems.

 

I am a Paranormal Energetics Reader. This means that I read and interpret (Paranormal) Energy. This translates via Feeling, Sound, Imaging, Insight, etc.

 

My speciality in this is Interpersonal: Paranormal Psychics-Energetics Profiling, different applications.

 

I have, for one, further Specialised in Paranormal Energetic Connections, those PN-E-connections which run to parts of the Aura, the Chakra's, and the Body, including their exercising influence on the (functionings of) the Brain, this specifically as our Centre of Attention.

 

In this, I can look at both the Living and the Spiritual, and can offer (Energetically based) Help and Relief for Both Parties, and Interacting Parties.

 

Furthermore, I have Specialised in Highly Advanced Paranormal "Psychics" Profiling: I offer complete Paranormal Readings of the Inner Workings of one's Brain, Mind, Spirit, and Psyche, thus including Thoughts, Mental Images, Words, Conversations, and, of course, (non)-abilities to certain Actions, and Behaviours in/under/when considering, any or all circumstances.

 

This, again, concerning the Living as well as the Spiritual.

 

And: in Past, Present, and (Predicting) Future.

 

This may include, more in-depth, another Speciality of mine: to-the-Point (Technical) data of Brain-Wise key-points, patterns, and structures - focusing on mall-operatings, incl. transferrance to proper/correct/safe approach and (further) handlings. (Paranormal Technical Profiling, on a non-medical basis).

 

These can be related to the Paranormal Psychics-Profiles, since the one is the Result of the Other. This way, not only are we able to look at one's Psychics-Profile, but can hereby link to the Data available when looking at the actual functionings of the Brain.

 

As a possibility included in all cases as well: Telepathically based Conversations.

 

This work in its Entirety is indeed 100% based Paranormal-Energetically.

 

In addition, I offer Paranormal Energetic Profiles. These concern PN-Energetic Behaviours, through e.g. PN-energetic connections, towards others, or others in particular, and from person to person, from Person to Spiritual, Spiritual to Person.

 

These PN-Energetic Behaviours always Relate to (or initiate) Past, Present, and Future* Happenings in Actuality, and these correspond, in turn, with a person's Psychics, and one's PN-Energetics.

 

We thus offer: complete, to-the-Point, Paranormally Based, Person Profiles (Mentally, Psychologically, Brain-Wise, PN-Energetically, etc.,) made possible due to our Psychics-Information, and the facts-information available in the content, and placed locations, of e.g. any PN-energetic connection, or PN-energetic connections-construction(s). We relate this to (mall)-operatings in the Brain when needed.

 

In case of mall-behaviour in daily practice towards others, we are able to trace back the Origins in Psyche, Brain, and PN-Energetic Behaviours, which always lie at the core of one event or happening.

 

All this with attention to Deviant Behaviours: PN-Energetic, (prospects to) -subsequently- Behaviours in Actuality, incl. any Brain-Wise Key-Points involved, and, most important, advice to Proper/Correct/Safe Approach and (further) Handlings in all Cases, and before and after facts. Psychics-Profiles integrated.

 

Thus: Paranormal Psychics-Energetics Profiling,

 

* Paranormal Predicting Behaviours Profiling,

 

Furthermore: Paranormal Technical Profiling.

 

To conclude, we offer Allround Communications from the Spiritual aswell as the Living in this, and also Liaison between, and bring together, both these worlds.

 

Inquiries can be made at info@sampostma.nl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Paranormal Energetics: Allerlei Informatie, op Paranormale wijze verkregen, van doen met (Paranormale) Energie, ontvangen in de vorm van Paranormale Energie.

PN-Energetic Systems: De PN-E-verbindingen, en, hieruit voortkomend, -systemen, die wij zien tussen mensen, organisaties, etc., op wereld-niveau, of in onszelf, met betrekking tot alles dat speelt in ons leven. Dit in het hier en nu, of teruggaand tot in Vorige Levens. PN-Energetische Constructies die het Gevolg zijn van hoe wij Handelen en Denken naar de Wereld toe, m.b.t. onszelf, en onze Naasten en bijv. Overigen, of, zij naar ons toe. Het compleet hiervan is een PN-E-Systeem, in al haar soorten, vormen, en maten - groot en klein.

PN-Energetische Verbindingen: De PN-E-wijze van communiceren en verband/connectie houden met alles in ons leven en in de wereld.

 

Paranormal Psychics-Profiling: Allerlei informatie over een Persoon, hier op Paranormale Wijze verkregen, dit specifiek met de specialisatie in alles dat speelt in de Hersenen, Geest, Mind, en Psyche van een Persoon. Interesse: hoe dit zich vertaalt in gedrag naar anderen toe, en hoe dit zich uitspeelt/uit zal spelen, in de Praktijk, incl. de (Psychische) uitwerking hiervan, op de Ander, en de hiertoe tot stand gekomen Wisselwerking tussen beide Subjecten. (Uiten van, Voelen of Ervaren van, Inspelen op.) Technische Profiling Expertise: Hersen-gerelateerde Intel (non-medische basis). Specifieke Interesse: Afwijkend Gedrag, Denken, Handelen, Praten en Doen, enz. Hierbij tevens: Advies m.b.t. Gepaste/Veilige/Correcte Interactie en omgaan met, en vervolgacties of -handelingen.

Paranormal Psychics-Energetics Profiling: Bovenstaande, incl. het gedrag dat iemand vertoont met zijn/haar PN-energie cq. bijv. (plaatsing van) PN-energetische verbindingen naar de Wereld toe en (Specifiek) naar Anderen, of subjecten, toe. Dit correspondeert met het gedrag dat iemand (hierna) vertoont, d.w.z. zijn/haar basishouding of toekomstige houding, in de aardse praktijk, naar Wereld of Subject.

 

Hierbij: Key-Point Signals to Stalking and Targeting. Abnormaal of Afwijkend Gedrag, gebaseerd op Abnormaal of Afwijkend (initierend) PN-Energetisch Gedrag.

 

Synthese: Complete Paranormale Profiler Rapporten: Mentaal, Geestelijk, Hersen-Gerelateerd, met een basis in PN-Energetisch Gedrag en Handelen, resulterend in Actueel Gedrag (Paranormal Predicting Behaviours Profiling), met als interesse Afwijkend Gedrag.

 

Bieden wij, door Inzicht, hierbij: Gepast/Veilig/Correct Advies m.b.t. Interactie en (Vervolg)handelingen in alle gevallen.

 

Kunnen wij aanwijzen waar in de hersenen er zich eventueel een incongruentie zich bevindt, en/of tegelijkertijd, waar de incrongruentie origineert (Paranormaal Technisch Profiling).

 

PN-Systems, PN-Energetische Verbindingen, Paranormal Psychics-Profiling, Paranormal Psychics-Energetics Profiling, enz.:

Mogelijk m.b.t., zich uitstrekkend tot in, en vaak in wisselwerking met, Energieen in het Hiernamaals, zowel als hier op Aarde.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

As a special addition, me and my spirit team foster and guide energies, children and adults, from the spiritual world, from my home, where they receive rest, peace, love, guidance, counselling, and where we help them overcome past life fears and/or emotions, and prepare them for their journey onwards. We reconnect them with their Energy, also focus on our specialities, e.g. PN-energetic connections.

 

In future, we are looking to build centre-retreats where people and those who come to visit us from the spiritual world can rest, relax, receive counselling from me and my spirit team, and get ready for life, or life after life, again, focusing on our special programs. Together, hand in hand. This is possible due to the great, in-tuned energy-environment to be created in these centres, experienceable here on earth and, of course, in our beyond.

 

Visitors will be able to retreat, turn inward, and, if they so choose, enroll in (so chosen parts of) our Programs, which are currently, relevantly,: "The Healing Program," "The I-Guides Program," the "Core Blue-Print Program," and, e.g. the "Safety-First Program."

 

We will start small, in any given way possible at any (to us) given moment/location, and eventually expand, towards this goal, and beyond.

 

Also, works are being published which deal with different aspects of spirituality and the Paranormal: Paranormal energy, (Global)-

PN-energetic connections or -systems, and will focus especially on (the training of) your recognition of abnormal PN-energetic behaviours and your subsequent (best interest) actions, an Inside Look into the Spiritual World, MediumShip-Training Courses/Handbooks, etc., and an Exclusive Work Regarding the Twin Soul Energy. Also, a work is being prepared, dealing with a series of informations about (recognising) Key-Point Signals to Stalking and Targeting.

 

ABOUT S.A.M. POSTMA's WORK

 

S.A.M. Postma is een Team bestaande uit Medium Sabrina Postma en haar LichtGidsen-Technicians/Engineers (I-Guides Team).

 

Zij staan onder leiding van de Hogere (Licht) Spirituele Wereld.

 

Sabrina biedt, met de S.A.M. Postma Consultancy, Paranormale Medium, -Profiler, -Telepaat-Consulten, enz., -Energetische AfstandsBehandelingen en -PraktijkBehandelingen, -Workshops, -Programs, en Paranormaal-Spiritueel-Energetische Kennis en -Informatie voor een ieder die hier behoefte aan heeft.

 

Zij buigt op Acht Jaar Toegespitste, Intensieve, Paranormale-Energetische Research en Ontwikkeling op haar SpecialiteitsArea's, dit aansluitend op jaren AllRound Professionele, Paranormale-Energetische (Praktijk)Ervaring, en een Leven lang, Paranormale-Energetische Persoonlijke Ervaring.

 

Zij heeft mede tot doel de Ontwikkeling en Bevordering van Paranormaal-Spiritueel-Energetische Kennis, en het ontsluiten van de Spirituele Wereld.

 

Dit is haar zo aangeboden, en mag zo uitgevoerd worden.

 

Zij richt zich op de wens: Paranormaal-Spiritueel-Energetische Vervolmaking van de Mens als (Individueel) Paranormaal-Spiritueel-Energetisch Wezen, en de Bewustwording en Hantering Hiervan, in de Aardse Praktijk, en in dit Dagelijkse Leven, dit door alle Omstandigheden heen, en op de set-up hierbij die blijvend aanwezig zal zijn voor u door uw gehele Bestaan heen, dus ook in het Hiernamaals.

 

Zij is Gespecialiseerd in het Paranormaal-Energetisch Reinigen van de PN-Energetische Mens van Top tot Teen: Lichaam, Geest, en Ziel, Psyche en Bewustzijn, en de PN-Energetische Omgeving in al haar Vormen en Gedaanten.

 

Dit met als Uitgangspunt PN-Energetische Verbindingen en -Aanverwanten.

 

Het Team is hierbij enig en de Leading Experts op het Gebied van deze PN-Energetische Verbindingen, -Locks (I.E. S.P., 2015), en -Lijnen, vs. de uitwerking hiervan op Hersenen, en, dientengevolge, op gevoel en gedrag.

 

Hierbij richten zij zich op "Empowering," en "Overcoming Control."

 

Ten behoeve van het Bewerken of Verwijderen van PN-Energetische Verbindingen specifiek, en het Balanceren van het Gehele PN-Energetische Systeem in het algemeen, gaat zij uit van, en heeft hiertoe, de "DenkSysteem-Methode Think" (2015) Ontwikkeld ("Method Think").

 

Een van de Set-ups in haar werk is het construeren van een ijzersterk, waterdicht, Energetisch Systeem, dat u door alle tijden heen kan en zal dragen. Dit valt in deze onder de noemer Technical Engineering, waaronder Constructing.

 

Dit kan baat geven in geval van altijd voorkomende Scans, waarover op de desbetreffende pagina meer, wat u zal brengen tot het Onderwerp Security and Risk, een speciale afdeling bij ons, die zaken behandelt m.b.t. ditgenoemde.

 

Heldere Gaven, Werkwijze, Toepassingen

 

Medium Sabrina Postma heeft de Gave om, met als communicatiekanaal een Departement van haar Team van I-Gidsen, via Puur, Fysiek, Channeling, en alle Heldere Gaven, (Hearing, Smelling, Seeing, Feeling, Tasting, and Knowing), Complete Imaging te Ontvangen en Ervaren, in Paranormaal-Energetische Vorm, over

 

het Hoofd in haar Totaliteit, het totale Functioneren van de Hersenen, en in het bijzonder (enige) Afwijkingen hierin, incl. to the Point aanwijsbare Points, Locaties, en Corresponderende, Betrokken Netwerken, en Constructies in de Hersenen,

 

het Gevoel, Karakter en Persoonlijkheid van een Persoon, Denken (Gedachten) en Zijn, ... de Beelden die Iemand Heeft, Woorden, Gesprekken, Beleving, etc., etc.,

 

en de Complete Paranormaal-Energetische Make-up van een Persoon, met als Specialiteit en Focus Inter-Menselijke Relaties.

 

Dit is Inclusief en in het Bijzonder (Persoonlijke) Communicatie en Handelen/Beslissen naar de Toekomst toe (ook en vooral op het Gebied van Partner en Relatie), incl. eventueel afwijkend gedrag op alle vlakken.

 

Ook incl. De Woorden die iemand Spreekt/ Zal (gaan) Spreken, (Specifiek) als Antwoord op uw (Toekomstige) Vraag/Vragen kunnen worden weergegeven.

 

Als extra geldt dit voor zowel de levenden, als o.a. dierbare Overledenen.

 

En ja, hierbij komen (wisselend) aan bod: Gidsen-Geleide Telepathisch gebaseerde Gesprekken, Automatisch Schrift, Automatische Spraak, Pure/Physical Channeling, en Trance-State.

 

Zij maakt, via haar Gidsen, ten behoeve, contact met Mens, Kind, Dier, en (Pure) Paranormale Energie(vorm), hoe dit ook zij.

 

Zij heeft weliswaar de beschikking over al haar Gidsen-Teams m.b.t. al haar Werkzaamheden, echter contact met haar Hoofd-Communicator staat heden ten dage centraal in het doorgeven van Specifieke (extra) Informatie.

 

Normaliter via Helderhorendheid in diverse vormen, is er nu contact in de vorm van bijv. letterlijk doorgegeven "quotes" en Boodschappen.

 

Hierbij gaan beiden nu uit van directe, zuiver ontvangen, Informatie, en letterlijke communicatie tussen hen getweeen, nu bijv. in of d.m.v. "Direct Speech."

 

Extra nadruk dus nog eens voor u op Toekomst, n.a.v. directe Vragen, en Intel.

 

Ook heeft zij een inkijkje, kijk op, zicht op, en Communicatie met, de Hogere Spirituele Wereld, tot in de Hogere Regionen van het (Pure) Licht.

 

Zij legt contact, communiceert, geeft boodschappen door, werkt ondersteunend, Lichtwerk incl., en houdt ervan informatie te leveren, dit vnl. op het vlak van Psychics en Energetics, de expertises en interesse-velden.

 

Communicatie dus all-round, en het leveren van zoveel mogelijk antwoorden op Vragen die spelen, wel echter op een wijze die de Hogere Spirituele Wereld toestaat voor alle betrokken partijen.

 

Hierbij heeft zij nu ook contact met haar Hoofd-Operator, die de Volledige Ondernemingen overziet.

 

Interessant?

 

Meer informatie over S.A.M. Postma's I-Guides Team vindt u op deze pagina in het uitklapmenu.

 

Recentelijk zijn, naast de Gespecialiseerde, of meer Diepgaande, vormen van Paranormale Energie-Behandelingen, nu ook de -Behandelingen ingeplaatst t.b.v. de snelle en instantane verlossing van vervelende klevers en inbrekers, manipulators, attention-seekers, drainers, enz.

 

Dit wil zeggen: makkelijk toegankelijke, redelijk snel uit te voeren Behandelingen waarbij PN-Energetische Verbindingen makkelijk en met 100% precisie worden weggehaald, aangeboden tussen de overige Consulten.

 

Verder bieden wij nu Paranormale behandelingen die zich richten op het PN-Energetisch Ontmantelen van PN-Energetisch Samengekomen Knooppunten, vanwaaruit ziekte (verder) is gemanifesteerd, of Klachtenpatronen zich terug (opnieuw) kunnen gaan Manifesteren en/of Ontwikkelen, PN-ontmantelen centrale Ziektehaarden dus.

 

Ten Tweede is hier op dit vlak nu aan de orde dat wij verdere Paranormale-Energetische Gespecialiseerde Behandelingen bieden met invloed op het Lichaam. Dit natuurlijk wederom in PN-Energetische Vorm, wel m.b.t. zowel uw Lichaam, maar uitgaande van, en in samenwerking met, uw PN-Energetische Systeem, dit in de zin van bijv. nazorg na Medisch handelen.

 

Hiertoe reinigen wij op Paranormale wijze cellen in de PN-Energetische Kern, en wij ontdoen deze van de zgn. Medische Footprint.

 

Verder zijn wij nu in staat een cel op PN-Energetisch Niveau, in de PN-Energetische Diepte-Kern, terug op persoonseigen Trilling te brengen, bijv. wanneer na bijv. bestraling, de PN-energetische kern van de cel uit balans is geslagen. Hierna en hierdoor kan de cel zich dan nu weer opnieuw gaan vormen en her-opbouwen op Persoonseigen Wijze.

 

Wij laden deze Cellen naar wens ook volledig terug op, en leggen hierbij een bescherming aan.

 

Allemaal mogelijk.

 

U heeft altijd vrije keuze m.b.t. behandeling, maar er zal altijd de mogelijkheid bestaan een voor u op maat gemaakt, effectief, programma samen te stellen, waarbij diverse behandelingen uit ons aanbod samengesteld worden.

 

Al onze Exclusieve, Spiritueel-Paranormale-Energetische Kennis, Know-How, en Expertises, zijn momenteel omgezet in drie Level Programs:"The Healing Program," "The I-Guides Program," en "The Core Blue-Print Program." Ook kan men zich aanmelden voor "The Leading MediumShip Program," die op basis van geselecteerde kandidaten steeds op maat samengesteld wordt, dit in combinatie met enige vaste Theorie-onderdelen. Geinteresseerd in assertiviteit en veiligheid: bekijk eens ons "Safety-First Program."

 

Met betrekking tot bovenstaande:

 

Verder op de Pagina vindt u dan ook een aantal opties die u kunt aanspreken en inboeken m.b.t. PN-E.V.'s.

 

Kijk voor de tweede en derde Mogelijkheid even op de Pagina "Meer Aanbod."

 

Meer informatie over de Programs vindt u op deze Pagina's hiertoe in het uitklapmenu.

 

Zij Focust zich op Partner en Relatie, daar zij van mening is, dat dit de Hoeksteen is voor Leren, Leven, en Ontwikkeling, maar Natuurlijk zijn Vragen over Contacten van allerlei aard Welkom, en ook Natuurlijk, en kunnen allen Besproken worden.

 

Tevens richt zij zich in haar werk, hierbij weer als Expertise, op Paranormaal-Psychics, -Energetics, en -Technisch Profiling.

Hierbij kunnen de Aardse Wereld en Personen in het Hiernamaals samengebracht worden.

 

Door middel van dit zeer gespecialiseerde werk kunnen bijv.: (op voorhand!), complete, kloppende, + of - PN-psych-Rapporten geproduceerd worden, inclusief nu toegankelijk-gemaakte kennis omtrent Woord, Gedachte, en Daad.

 

Ook, zoals genoemd: het Construeren van IJzersterke, Waterdichte, PN-Energie-Systemen ligt in haar Specifieke Pakket, mede mogelijk gemaakt door haar werk als Paranormaal DenkCoach (zie ook: "DenkSysteem-Methode Think" - "Method Think").

 

Als Specialiteit valt dit onder de noemer Technical Engineering, en breidt zich uit tot het onderwerp Security and Risk.

 

Tevens heeft zij zich, door haar Persoonlijke Leven, ontwikkeld tot een expert op het gebied van de Tweelingziel, ook wel: The Twin Soul Energy.

 

Het werk dat het Team doet geschiedt op het Gebied van Heden, Verleden (incl. Vorige Levens), en ook Toekomst.

 

Dit van het Bewuste, tot en met het Onderbewuste, de Ziel, Gedachten, enz.

 

Alle PN-(Afstands)Behandelingen zijn Cutting Edge, Enig en Uniek, Specifiek Ontworpen door Sabrina en haar Team van I-Guides om u, Vanuit de Hoogste Spirituele Regionen, te Helpen, Behandelen, en Begeleiden, dit op Key-Points die tot Resultaten leiden.

 

U kunt bij haar, op Paranormale Basis, o.a. Terecht voor Problemen en Zaken op het Gebied van:

 

Partner en Relatie, Kind en Dier, Dierbare Overledene;

 

Paranormaal-Energetisch-Lichamelijke en vnl. Paranormaal-Psychische-Energetische Reiniging; Paranormale Reiniging op het Gebied van Lichaam, Geest en Ziel,

 

maar ook Complete, Paranormale, Psych-Rapporten, en bijv. 100% Tactische of Ethische Kwesties (inherente Expertise).

 

Tevens is zij Schrijfster, Course-Developer, en Publiek Spreker, en verzorgt zij optredens in het Land, en zal zich gaan richten op Grote-ZaalHealings, hierbij incl. PN-Behandelingen en Paranormaal Instralen van bijv. Foto's, Voorwerpen en Water.

 

Problemen? Onverklaarbaar (Gedrag)? Wat gebeurt er Precies in het Hoofd en in de Beleving?

Complete Paranormaal-Psychische Inzichten en -Verklaringen m.b.t. Uzelf, Partner, Kind, etc., evt.

incl. Telepathische Gesprekken met de Persoon in Kwestie.

 

Informatie, Communicatie, Antwoorden, en Inzichten, staan bij ons voorop.

Wij achten dit van het AllerGrootste Belang voor ieder Gezond OntwikkelingsProces.

 

Ondersteuning nodig bij Reguliere Professionele Hulp? Ik help u op weg door een Paranormaal-Analyse die u kan helpen bij Communicatie naar Regulier Specialist toe, hier: op het Psychisch-Psychiatrische vlak.

 

Deze kan gelden voor uzelf, maar ook Ondersteunende basis-, doch Kern-informatie over naasten van u op deze wijze is mogelijk, dit op Paranormale basis, ter uwer hulp, of ten behoeve van uw Communicatie naar Regulier Specialist, inzake deze kwesties.

 

Ondersteuning bij de Processen die uzelf doorloopt, of zult (gaan) doorlopen, zo wanneer men (Regulier) te maken heeft/krijgt/zal krijgen/denkt te zullen krijgen, in Geval Kwesties Psychische en Psychiatrische Problematiek, direct of indirect.

 

Ondersteuning voor u Prive, wanneer u in de Praktijk leeft/leefde met iemand met Psychisch/Psychiatrische Problematiek, kennis heeft gemaakt met iemand met deze Problematiek, of vermoedens heeft over iemand met wie u bijv. iets wil aangaan met mogelijk deze Problematiek:

 

--- Correcte Paranormaal Analyse, Proper/Correct/Safe Approach-Informatie ten behoeve van uw Veiligheid, Informatie over ToekomstPerspectief, en Input opties Handelwijzen richting Regulier Gespecialiseerde Hulp, al dan niet naar eigen Keuze en Inzicht, met daarbij desgewenst een opzet over Wijze van Aanpak en Communicatie richting deze Partijen.

 

Kortom: wat kunt u verwachten van een Persoon, hoe zou mijn Toekomst eruit zien met deze Persoon?

 

'Ik ben bij een Persoon" - evt. in geval van Nood - Handelen, Praten/Taalgebruik/Gedrag en Houding, Do's and Dont's, Proper/Correct/Safe Approach; Hulp-instructies tot veilig, daadkrachtig en effectief handelen on the spot, en daaropvolgend, correcte en effectieve uitdraging naar Reguliere Partijen toe.

 

Complete Paranormale Profiler- en Intel-Rapporten, afgestemd op uw Vraag/Vragen naar Inzicht.

 

Stalker of Stalkings-gerelateerde Vragen? Ik geef u, op Paranormale Basis, de antwoorden.

 

Hulp bij Communicatie Nodig? Hoe formuleer je iets op Precies de juiste manier om een boodschap 100% aan te laten komen bij de Ontvanger, 100% specifiek afgestemd op de Complete Set-Up van de desbetreffende Persoon?

 

Ik help u hierbij met Specifieke Woorden/Teksten/TekstConstructies, Voorbeelden, en/of Mogelijke Templates.

 

* Voor de Vrouwen: Consultatie over jullie Mannen en jullie Relaties. Praktische Adviezen en Inzicht.

 

* Functionerende Relaties krijgen en bereiken.

 

* Begeleiding door Moeilijke Punten in Relaties heen, op weg naar een Vervullende, Functionerende Relatie.

--- Oplossen aandachtspunten, verklaringen voor wrijvingen, stap-voor-stap Mapping en Begeleiding in de weg (terug) naar elkaar toe, etc.

 

* Hierbij kunt u ook bij mij terecht, dit in alle vertrouwen en veiligheid, wanneer het gaat om intieme(re) kwesties, en u (problemen op) dit vlak wilt bespreken. Ik oordeel niet en zal u weergeven wat er op deze vlakken in uw Partner omgaat. Ik werk hierbij altijd vanuit een technische inslag, en weinig is mij vreemd.

 

Omgaan met Gevoeligheid en Heldervoelendheid (als Paranormale Gave).

 

Volledige Informatie over de Werking van Spirituele of Paranormale Energie.

 

Informatie m.b.t. de Werking van de Spirituele Wereld.

 

Security and Risk

Een Aantrekkelijk Greepje uit ons AANBOD

 

Hulp en Ondersteuning

Medium-Consulten

incl. Profiler en Telepaat

 

U kunt mij over alle zaken hier op de pages vernoemd consulteren.

 

Hier nog enkele voorbeelden:

 

Het Heldervoelende Hoofd.

 

Para Expert Psyche, Hoofd en Hersenen.

 

ToekomstVoorspellingen

Daad en Gedrag

n.a.v. duidelijke, directe, Vragen.

 

Persoonlijke Aspecten.

 

Relatie-Aspecten.

 

Losse Vragen, allerlei.

 

Informatie en Basis-Intel.

 

Telepathisch gebaseerde Info.

 

Dierbare Overledene,

Kind en Dier.

Readings over Psychische Zaken.

 

Energetische Kwesties.

 

Ethische en Tactische Vraagstukken.

 

U kunt voor al deze Vragen en meer bij ons Terecht.

 

Dus:

 

Consultje?

 

Meld u met uw

Vraag of Kwestie.

Basis Para-Intel Profile

 

Iemand ontmoet?

 

Wilt u weten hoe deze Persoon in de basis, of op specifieke punten in elkaar zit, hoe het uit zal pakken tussen jullie getweeen, waar deze Persoon op uit is, waar deze Persoon op in zal Spelen betreffende u, of juist niet?

 

Wat trekt hem/haar aan?

Motieven

Plannen m.b.t u

Blik in de Toekomst

Signalen

Uiteindelijke Uitkomst

 

Waar laat u zich mee in?

 

Ik bied u antwoord op al dit soort vragen, dit in de vorm van een Blik, en een Vooruitblik.

 

Weet nu!

 

Boek uw Consult!

EHBO-

Paranormale

Energetische

Behandeling

 

Tarief: E99,95.

 

Moe, Futloos?

 

Voel je je Ongewild en Ongeliefd?

 

Zit je er even doorheen?

 

Laat je dan nu ook Behandelen met een EHBO-Paranormale- Energetische Behandeling.

 

U wordt - in de basis - weer terug opgeladen,

en u krijgt een zetje op het gebied van uw Emotionele Kern.

 

U wordt terug in uw Eigen Energie geplaatst,

en er wordt u Mentaal terug Overzicht geboden,

zodat u hierna weer zelf Stappen zult kunnen Ondernemen op het Juiste Pad.

 

Mail me uw Situatie.

 

De Behandeling wordt binnen 24u gestart!

0909 - 0490 490

Exclusief!

ZELF DOEN!

 

Neem nu ook deel aan het Zelf Doen Traject van SamPostma!

 

Hierbij gaat u zelf aan de slag met het ordenen van uw PN-Energetische Systeem, dit met een Eigen Gidsen-Team tot uw Beschikking!

 

U mailt mij steeds uw Vorderingen, en u krijgt van mij Feedback, Pointers, en Opdrachten, dit geheel naar eigen wens.

 

U krijgt hierbij inderdaad, geheel exclusief, voor bepaalde tijd, een van onze Gidsen-Teams, met deze Specialisatie, tot uw Beschikking, die samen met u zullen werken aan een schoner en meer geoptimaliseerd

PN-EnergieSysteem.

 

Deze Gidsen zijn een Team dat erop ingesteld is met u te werken aan dat waaraan u wilt werken, u hierin te begeleiden, en er bestaat ook de mogelijkheid dat u met hen kunt proberen te communiceren.

 

Dit zullen zij, in de eerste plaats, voornamelijk proberen te faciliteren.

 

U krijgt hierdoor een Allround gevoel en -ervaring van hoe het is te werken met Gidsen, in dit specifieke geval aan uw PN-Energetische Systeem.

 

Een variant hierop is dat u ook met een Team kunt werken aan

 

1) uw Persoonlijke OntwikkelingsProces

 

2) uw Spirituele Ontwikkeling

 

U kunt zelf de keuze maken uit de genoemde drie Mogelijkheden.

 

Communicatie (in alle drie de gevallen) zal, zoveel mogelijk, zo vaak als mogelijk, en zo goed mogelijk, tot stand gebracht geprobeerd te worden, en dan wel op een manier die bij u past, bij waar u staat op dit moment, en op een manier die voor u gepersonaliseerd is, zodat u ook iets leert over op welke manieren u het makkelijkst toegankelijk bent.

 

Gewoon Proberen en Uitproberen dus, en bekijken hoe de Boodschappen van Gene Zijde aan u (Over)Gebracht worden.

 

Al met al een Ervaring over hoe het is te werken met Gidsen op een Spiritueel-Paranormaal-Energetische Wijze.

 

U vult zelf de duur van het Traject in.

 

Het Tarief is E129,95 per Week.

 

De minimale aanradingsperiode is drie weken.

 

Geinteresseerd?

 

Doen!

PN-Energetische Verbindingen Behandelingen

 

Wij bieden u de Mogelijkheid, eventueel naar aanleiding van een Consult, een PN-Energetische Verbindingen Behandeling bij ons aan te vragen.

 

Hierbij worden er Vervelende -Energetische Verbindingen losgemaakt en verwijderd.

 

Dit gebeurt geheel op afstand.

 

U kunt ons uw kwestie voorleggen: wat u voelt, ervaart, waar u blokkeert, of u intuitief iets waarneemt vanuit bepaalde mensen, of u zich bijv. gecontroleerd/beperkt voelt een bepaald iets te doen, wat wellicht niet naar de zin van de een/ander is, waardoor u uzelf niet kunt zijn, voelt u zich "apart" bekeken door een persoon, tegelijkertijd met dat u uit uw eigen kracht springt, in het algemeen niet in uw eigen kracht kunt terugkeren, allemaal mogelijkheden in geval van vervelende en ongepaste PN-energetische verbindingen.

 

U kunt, bij het vaststellen of dit het geval is, gewoonweg uitgaan van het gevoel dat u bij iemand heeft, en dan voornamelijk afwijkingen hierin, bijv. met betrekking tot het beleven van uw eigen vrijheid, dit van denken, doen, laten, etc.

 

U kunt het het beste waarnemen als "belet."

 

Neem gerust contact op.

 

Wij bekijken de situatie voor u en kunnen bespreken wat voor u eventueel de beste oplossing is.

 

Hieronder een (algemene) indeling in drie opties.

 

Optie 1: PN-Energetische Verbindingen Single Person - 1 Persoon. Weinig tot geen emotionele, persoonlijke binding.

 

Makkelijk te verwijderen euvel van iemand die dwars wil liggen, of u wil controleren.

 

* Eenvoudige -Energetische Constructies, van persoon op persoon op specifieke key-points bij u, te maken met "mogen en niet mogen," voornamelijk op het Lichaam, met mogelijke uitloop naar (poging tot) het veranderen van uw "nee" in "ja."

 

* Mogelijkerwijs willen inbreken in uw Energetische Systeem.

 

* Vaak seksueel gerelateerd, machts-dominant, of ten behoeve van het onttrekken van Energie.

 

* Eventuele stalker-aspecten: bekijken, bespieden.

 

* Weinig tot geen Emotionele binding op alle aspecten en fronten van uw kant uit naar deze Persoon toe.

 

Optie 2: Familie-/RelatieKwesties.

 

Ouders, Ouderlijk Huis, Broers en Zussen, eigen Gezinsopstelling: Verhouding uzelf, man, kinderen, overige betrokkenen: aangetrouwde familie, correspondenties met het Ouderlijk Huis.

 

Eigen Partner en aanhangende of betrokken personen.

 

Ook mogelijk t.b.v. uw kind: mensen aanwezig in het leven van uw Kind.

 

* Meer complexe situaties, met invloed op denken, handelen en doen, de emotie, (enige) emotionele gehechtheid of attachment; Doch is de eigen Kern aanwezig en stabiel, en behoeft de zaak slechts uitgesorteerd en uitgezocht te worden, en opnieuw uitgebalanceerd en in-getuned.

 

* Makkelijk hanteerbaar Psychisch werk, veelal het terug in (uw) Eigen Kracht en Positie komen. Eigen Positie Bepalen.

 

Optie 3: Impact-constructies.

 

Trauma, Psychisch-gerelateerde kwesties in geval van mis-behandeling, langdurige onderdrukking, grote invloed uitoefenende Personen gedurende langere tijd, d.m.v. het bewerken van u en uw Trigger-Points, manipulatie, brain-washing.

 

* Veelal verbindingen te maken met vnl. de Psychische aspecten, en te maken met Hoofd en Hersenen.

 

* Bevrijdend Proces.

 

* Zeer Gespecialiseerd werk, Doelgericht, doeltreffend, accuraat, quick in & out techniek, dusdanig werk met ingecalculeerd no-risk voor u, m.b.t. (angst voor) consequenties. Specifieke werkwijze m.b.t. het verwijderen van PN-E-Psychische Constructies - Ontmanteling clean en clear. On the Spot-Precisie werk. Tegelijkertijdse PN samenwerking met uw Psyche.

 

* Intensievere begeleiding in de vorm van "Stand-by" aanbod gedurende 9 dagen na de Behandeling.

 

* 3 Paranormaal-Therapeutische Gesprekken, indien gewenst, tegen minimale Prijs.

 

* Iets langere trajectduur, afhankelijk van uw eigen Psyche - op uw tempo, doch doel- en daadkrachtige behandeling, maar met uitlooptijd door emotionele herbalancering. Hiertoe dus ook het stukje extra begeleiding in de vorm van GespreksPartner en "Stand-by" aanbod.

 

Tarieven:

 

De Tarieven worden altijd afgestemd op uw Persoonlijke Situatie.

 

Bij inboeking van deze PN-Energetische Behandelingen wordt de prijs besproken/afgesproken.

 

In het algemeen kunt u aanhouden:

 

Optie 1: E69,95.

Optie 2: E169,95.

Optie 3: E399,95.

* incl. "Stand-by" aanbod gedurende 9 dagen.

* Mogelijkheid tot max. 3 paranormaal-therapeutische gesprekken a E17,50 per gesprek a max. ca. 1u 45 min.

Paranormaal-Energetische Scans

 

1) PN-Energetische Scan en -Analyse, single Subject, Algemeen.

 

Wilt u weten wat er in de kern, dus PN-Energetisch, inzake een bepaalde kwestie aan de hand is, bijv. met uw zoon of dochter, of Overigen,

 

kunt u bij ons een PN-Psychisch-Energetische Scan cq. -Analyse aanvragen.

 

Het tarief hiervoor bedraagt E39,95.

 

Neem contact met mij op, en vraag de -scan + -Analyse aan. Geef hierbij voldoende beschrijving van de kwestie.

 

U ontvangt hieropvolgend onze PN-Psychisch-Energetische Analyse inzake de kwestie per E-Mail.

 

Wordt er hierbij door ons PN-Energetische Ondersteuning geadviseerd, (dit is incl. een Puntsgewijs advies voor uzelf hoe te handelen,) krijgt u hierbij van ons de opzet van onze intentie op Paranormaal-Energetisch gebied voor een PN-Energetische Behandeling.

 

Wanneer u akkoord gaat voeren wij de Behandeling uit, en leveren wij u, incl., uw Maatwerk-Stappenplan. (variabele Kosten).

 

2) Volledige Relatie-Scan!!!

 

Paranormaal-Psychisch Kijkje/-Analyse en -Energetische Dynamieken. Praktische Uitwerking. Maatwerk-Oplossingen.

 

Tarief: E49,95.

 

Neem contact op.

 

Vermeld uw namen, leeftijd, en een kleine achtergrond-schets.

 

U Ontvangt van ons, per E-Mail, een volledige PN-Psychisch-Energetische Rapportage, incl. een PN-Analyse van de Praktische Uitwerking die wij hierbij zien (d.w.z. hoe een en ander zich uitspeelt in uw Leven), en incl. een -Maatwerk-Oplossing m.b.t. Aanpak.

 

Hierbij eventueel een aanbod voor een u ondersteunende PN-Energetische Behandeling om -Energetische Verbindingen die u blokkeren, te verwijderen. (variabele Prijs).

 

3) Stalking en Targeting.

 

U geeft aan om welke persoon het gaat, of de omstandigheden, waarop wij vervolgens eerst een kijkje nemen.

 

Hierover ontvangt u onze Analyse, PN-Psychisch-Energetisch, en waar bij u de opening zit.

 

Wij bieden puntsgewijs advies aan u aan, wat te ondernemen uwerzijds.

 

Het Tarief hiervoor is E199,95.

 

Neem contact met ons op.

 

Geef een korte situatie-schets, eventueel met enige beschikbare gegevens.

 

U ontvangt vervolgens van ons de complete -Analyse, incl. -Advies.

 

 

Wanneer u dit werk doet, komt u al een heel einde.

 

Toch is het in sommige gevallen noodzakelijk een extra PN-Energetisch Steuntje te hebben.

 

Dit kunnen wij dan bieden op maat. (variabele Prijs).

S.A.M. Postma

LIGHTWORKS

 

GREAT HALL GROUP-HEALINGS

 

incl. Paranormaal instralen Water, Foto's, Voorwerpen, enz.,

en

Paranormale-Energetische Behandelingen

Lieve Mensen,

 

Houd a.u.b. rekening met het Medium.

 

Een Medium is iemand die zich ter dienste stelt informatie en boodschappen door te geven.

 

Hier:

 

Automatisch Schrift,

Automatische Spraak,

etc.,

 

Directe Channelings en Lichte Trance zijn Mogelijk.

 

Boodschappen kunnen direct, geformuleerd, of (on)gekleurd zijn, wanneer afkomstig van iemand die zich wil uiten.

 

Doch wordt altijd het snijpunt gezocht tussen onze Ethische Code en de Vrijheid van Uiting van de Sprekende, en het belang van het (op een bepaalde manier) overbrengen van een Boodschap.

 

Dit achten wij Goed, Verantwoord, Mediumschap.

 

Dank voor uw Begrip!

 

Paranormaal-Energetische Afstands-GroepsHealings incl. Paranormaal-Energetisch Instralen

 

Opruiming houden op een vrij toegankelijke manier?

 

Wij hebben nu een zeer Speciaal Aanbod voor u!

 

Lees Gauw Verder!

 

Met behulp van de Nieuwste, Meest Geavanceerde, Hoog-Frequente Paranormaal-Spirituele Technieken (vanuit mijn I-Guides Team,) behandelen een Speciaal Team van deze Technicians/Engineers u op Afstand.

 

Dit wordt aangeboden in GroepsVorm, en iedere maand is hiertoe een Mogelijkheid.

 

Wij bieden u een vrij Futuristische, Paranormaal-Energetische AfstandsBehandeling, dit tegen een zeer redelijke Prijs.

 

Gewerkt wordt daaraan, wat op dat moment bij u van het grootste belang is.

 

Dit kan gaan, in eerste instantie, om alle aspecten die bij uw Lichaam behoren.

 

*** Hierbij gaat het erom Negatieve Energieen te Verwijderen, in wat voor soort of vorm dan ook, en Allerhande Blokkades kunnen hierdoor mede opgelost worden.

 

Er wordt gewerkt in lijn met uw Eigen, Persoonlijke Levenspad en tevens gaan wij uit van de geldende toestand op het moment van behandeling. U ontvangt wat voor u juist is, en wat mag. Niet Meer, Niet Minder, en alles Gepast.

 

*** U kunt hierbij denken aan Ultieme Paranormale-Energetische Technieken als x-ray van bepaalde Gebieden, en het (in zijn geheel) onthalen van Negatieve Energie bij u. Tevens is het Mogelijk de Energie van PN-E-Verbindingen in hun geheel op te lossen, dit in geval van nood.

 

*** Hierbij nemen wij, in bepaalde, gepaste, gevallen, Paranormaal, tevens de Psyche voor u mee, d.w.z. bijv. -Verbindingen die hiermee verband houden, of eventueel daarbij, PN-Energetische Constructies.

 

*** Ook kunnen (PN)-Negatieve Energieen bij u, of in huis aanwezig, Verwijderd worden.

 

*** Tevens is het Mogelijk hierbij uw Woning te balanceren, en af te stemmen op uw Persoonlijke Energie.

 

Dit Alles gebeurt in Opbouw: Het Lichaam, evt. de Psyche, (PN)-Negatieve Energieen, PN-E-Constructies, de Woonruimte.

 

Nergens anders Toegepast!

 

U kunt zich inschrijven per E-Mail.

 

Stuur hiertoe even een mailtje naar info@sampostma.nl o.v.v. "GroepsHealing."

 

Het Tarief voor deze Behandeling is E89,95, welke u Hier kunt voldoen.

 

Zodra uw betaling binnen is, is uw aanmelding geaccepteerd.

 

De Behandelingen zijn steeds van 20.30 tot 22.00.

 

Het laatste kwartier hiervan, van 21.45 tot 22.00, kunnen Voorwerpen en Foto's, Water, etc., Paranormaal-Energetisch ingestraald worden.

 

De Eerstvolgende GroepsHealing is op Donderdag 30 November a.s., (dus) steeds op de laatste dag van de maand.

 

Graag horen wij van u.

Gidsenboodschap

 

Vraag nu ook naar uw eigen, Persoonlijke, GidsenBoodschap.

 

Geef uw Thema aan, en stel uw Vraag.

 

U krijgt, via mij, antwoord van uw Gids.

 

Tarief: E9,95.

 

Voldoe Hier.

 

Tactische Specialisatie

 

Tactische en Strategische Zetten en Acties!

 

Naar de Ethische Code, dit voor alle Betrokkenen.

 

Hulp nodig bij Aanpak?

 

Stuur mij uw Vraagstelling toe,

 

en ik bied Helder en Gepast, To the Point, Advies.

 

De uitvoering hierbij neemt u voor eigen Rekening.

 

Tarief: E39,95.

NieuwsBrief

 

Schrijf u nu in voor onze NieuwsBrief

 

en ontvang steeds het laatste nieuws over

 

www.sampostma.nl

en

Spirituele Call-Line Medium Sabrina & I-Guides.

Persoonlijk, Compleet, Paranormaal-Spiritueel-Energetisch Vormings- en BegeleidingsTraject.

 

Beste mensen,

 

Indien u op zoek bent naar een stukje Paranormaal-Spirituele-Energetische Vorming, gekoppeld met hieraan de Invulling van uw Persoonlijke Systeem, Persoonlijke Leven, en (toekomstige) Professionele Leven, bied ik u hierbij mogelijk uitkomst.

 

Ik bied een Compleet Paranormaal-Spiritueel-Energetisch Vormings- en BegeleidingsTraject, dit voor diegenen die zich willen bekwamen op Paranormaal-Spiritueel-Energetisch Gebied, en dit terug willen koppelen naar Prive, Lichaam, en Professioneel.

 

Binnen het Traject komen de volgende onderdelen aan bod:

 

Paranormaal-Spiritueel-Energetische Vorming

 

* Energie en het Energiesysteem, met hierbij de focus op de Chakra's

* Energetische Verbindingen

* De Spirituele Wereld

* Communicatie en de Spirituele Wereld

 

Zondag: Ochtend- en Middagdeel; 09.30 - 12.00 // 13.30 - 16.00; totaal 5 Lesuren.

 

Lichaam

 

* KarakterAnalyse

* Denkpatronen

* Huidige Weerbaarheid en WeerbaarheidsOpbouw

* Afsluiten en Weren (Energetisch en Praktisch)

* Voeding voor de Geest en het Lichaam

 

Dinsdag: Avonddeel; 19.30 - 22.00; 2,5 Lesuren.

 

Praktische Opzet:

 

A. Prive

 

* Partner, Relatie, Kind en Gezin, Aanverwanten

* Wonen en Huis-inrichting

* Huidige Dagbesteding

* Hobbies

* Persoonlijke Voorkeuren

 

B. Professioneel

 

* Huidige Werk en WerkOmgeving

 

Woensdag: Avonddeel; 19.30 - 22.00; 2,5 Lesuren.

 

Synthese

 

* Uw Persoonlijke Ontvangstkanalen

* Doelen-plannen

* Financien en aanschaf Werkmiddelen

* Huidige Praktische Inzetbaarheid

* Toekomstige Inzetbaarheid, inclusief Stappenplan.

 

Donderdag: Avonddeel; 19.30 - 22.00; 2,5 Lesuren.

 

Na afronding van dit Traject bent u op de hoogte van de laatste nieuwe ontwikkelingen op Spiritueel-Paranormaal-Energetisch Gebied, heeft u hierin een stuk Vorming ontvangen, leert u uw eigen Persoonlijke Pad te bewandelen vanuit Paranormale-Spirituele Invalshoek, en kunt u zich klaarmaken voor Professionele Beoefening van een tak van Arbeids-Specialisatie naar Keuze, dit eventueel binnen het Spirituele-Paranormale Vakgebied.

 

Het Traject wordt gegeven middels Skype.

 

Het Traject, bestaande uit in Totaal 12,5 Lesuren, wordt gegeven gedurende 1 week, dit op de dagen Zondag, Dinsdag, Woensdag, en Donderdag.

 

Het Tarief voor het Traject bedraagt: E995,-

 

U Schrijft zich in voor het gehele Traject (geen Refund).

 

Voor meer Informatie of Inschrijving kunt u contact met mij opnemen via info@sampostma.nl

Girl's Night - Mannen Workshop.

 

Een uurtje (bij)praten en Consulten over uw Relatie(s).

 

Inzichten en Oplossingen betreffende uw Relatie.

 

Inzichten omtrent uw Partner.

 

Praktische Tips, Adviezen, en Oplossingen met betrekking tot het verbeteren van uw Relatie(s).

 

Via Skype. Duur: 60 min.

 

Op Afspraak.

 

Tarief: E99,00.

 

Vooraf stel ik een Paranormaal-Rapport op m.b.t. uw Relatie, op basis van de informatie die u doorgeeft na de aanmelding omtrent de stand van zaken betreffende uw Relatie, Key-Points, punten waar u mee zit, of punten waaraan u wilt werken.

Dit is inclusief een basis-PN-(E)-Profile van uw Partner.

 

Deze worden u toegezonden en kunnen tijdens deze Workshop met u besproken worden.

 

Incl. Verder voorkomende zaken betreffende de Relatie.

 

Enige weerslag en Reflectie met betrekking tot uzelf.

 

Hoe zet u uw Relatie weer op de Rails, of... wat is de beste Oplossing voor deze Relatie?

 

Het wordt allemaal besproken in deze Workshop.

 

Aanmelden kan via info@sampostma.nl

Gevoeligheids-Sessie.

 

45 min. praten en Consultatie over uw Gevoeligheid,

 

Hoe dit zich uit in uw Leven,

 

Wat u in het dagelijkse leven ondervindt naar aanleiding van uw Gevoeligheid.

 

Signalering Key-Points waar u met uw Gevoeligheid extra Sensitief voor bent.

 

Stukje Kern-Inzicht en Eigen Inzicht.

 

Praktische Tips en Adviezen met betrekking tot hoe en op welke wijze u zelf aan de slag zou kunnen gaan, om het leven voor u Plezieriger te maken, zodat u meer zult kunnen genieten.

 

Voorafgaand aan de sessie wordt een kleine Paranormale-Energetische Analyse gemaakt, die tijdens de sessie wordt doorbesproken.

 

Deze wordt u voorafgaand toegezonden.

 

Via Skype. Duur: 45 minuten.

 

Tarief: E199,00.

 

Op Afspraak.

 

Aanmelden kan via info@sampostma.nl

S.A.M. POSTMA

 

KVK.: 63584107. S.A.M. Postma Consultancy. I Guides. Medium Sabrina. S.A.M. Postma LightWorks.

BTW.: NL151405529B01.

TEL.: 0115-850524.

 

Paranormale Praktijk/Spiritueel Centrum/Ondersteuning en SamenWerking: Team Sabrina "I Guides."

 

Sabrina A.M. Postma.

 

Het Heldervoelende Hoofd.

Para Expert Psyche, Hoofd en Hersenen (Psyche, the Head and Brain-functionings).

Paranormal Medium.

Paranormal Psychics, -Energetics, and -Technical Profiler.

Paranormal Communicator Heaven and Earth.

Telepath. Telepathics.

Leading Paranormal Energetics Expert.

Paranormal Energy Reader.

(Global) Paranormal Energetic Systems Expert.

Leading Paranormal Energetic Systems Analyst.

Ethical and Tactical Specialist.

Gediplomeerd Energetisch Paranormaal Genezeres (Licensed Paranormal Energetics Healer).

Paranormal Energy(Field) Technician: Technical Engineering / Constructing.

Paranormaal DenkCoach. "DenkSysteem-Methode Think." (Paranormal Coach Human Intellectual System - "Method Think").

--- (Sabrina A.M. Postma "DenkSysteem-Methode Think" t.b.v. het Behandelen (Reguleren, Verwijderen) van specifiek PN-Energetische Verbindingen, en, in het Algemeen, uw Gehele PN-Energetische Systeem (Balanceren), hier toegespitst op Spirituele en Paranormale Praktijken,)

--- (Intellectueel Eigendom, Creatiedatum: 2015, Publicatiedatum: 18 Juni 2017.)

Ethical/Tactical Specialities:

--- (incl. "Sabrina A.M. Postma Ethische Code," toegespitst op Spirituele en Paranormale Praktijken,)

--- (Intellectueel Eigendom, Creatie- en Publicatiedatum: 16 Mei 2017.)

 

* S.A.M. Postma's Healing Program, L1. (2017).

* S.A.M. Postma's I-Guides Program, L2. (2017-).

* S.A.M. Postma's Core Blue-Print Program, L3. (2017-).

 

Author, Personal Publishing.

Course-Developer.

Public Speaker (Available for Bookings).***

 

(Personal) Development Trainings, -Workshops, and -Courses.

Leading MediumShip Courses: S.A.M. Postma's Leading MediumShip Program (2017-).

Presentations, Lectures. (Available for Bookings).***

Readings and Demonstrations. (Available for Bookings).***

Great Hall Public Events/Shows: Readings, Demonstrations, Group-Healings (S.A.M. Postma LightWorks).

Tour "Psychics." In Preparation.

*** e.g. "Energetics."

 

Origineel Werk S.A.M. Postma://Original Work S.A.M. Postma:

 

Het Spirituele of Paranormale Universum (2017). Community van Intelligente, Individueel opererende, Paranormale Energieen oftewel Paranormale Energetische Systemen, met Bewustzijn en Beslissings- en Uitvoeringsbevoegdheden oftewel -Mogelijkheden, bestaand in een Paranormaal Universum dat laags bestaat bovenop het Universum zoals dat nu aan ons bekend is, overigens daar wel onderdeel van uitmakend. Controle-uitoefenend.

--- The Spiritual or Paranormal Universe (2017). Community consisting of Paranormal, Intelligent, Individually operating Energies/Energetic Systems, equipped with Consciousness and Ability to decide, act, and handle, existing in a Paranormal Universe which is layered on top of our known Universe, note: as an integrated part of this Universe. Ability to exercise Control.

Werk m.b.t. Paranormale Energie (2010-2017).

--- Work concerning Paranormal Energy (2010-2017).

 

Werk m.b.t. Energetische Scans (2010-2017).

--- Work concerning Energetic Scanning (2010-2017).

 

Werk m.b.t. Security and Risk, Energetisch (2010-2017).

--- Work concerning Security and Risk, Energetic (2010-2017).

 

Analyse van (Wereldwijde) Paranormale-Energetische Systemen (d.m.v. bijv. PN-Energetische Verbindingen) (2010-2017).

--- Analysis of (Global) Paranormal-Energetic Systems (based on, e.g., PN-Energetic Connections) (2010-2017).

 

Analyse van Paranormale Energetische Verbindingen (2010-2017). Bijv. het feit van de aanwezigheid van informatie betreffende heden, verleden en toekomst in een PN-Energetische verbinding.

--- Analysis of Paranormal Energetic Connections (2010-2017). For example the existing of information concerning past, present, and future, in one PN-Energetic Connection.

 

De uitwerking van de doorwerking en beinvloeding/consequenties van Paranormale Energetische Verbindingen in de Hersenen (2010-2017). Op Paranormale, non-medische, basis.

--- Analysis of results/consequences of Paranormal Energetic Connections operating in and influencing the Brain (2010-2017).

On a Paranormal, non-medical, basis.

 

Menselijk Paranormaal Energetisch Systeem/-Omgeving (2015). Het geheel van aan uw PN-Energetische Systeem verbonden PN-energieen, dit door middel van PN-Energetische Verbindingen. Dit houdt o.a. in personen nu hier op aarde, in het hiernamaals, personen uit dit leven, uit vorige levens, uit toekomstige levens, positieve en negatieve energieen, aardse familie en eeuwige spirituele familie, gidsen, etc.

---Human Paranormal Energetic System/-Environment (2015). The whole of PN-connected energies, through PN-energetic connections, concerning your own, specific, PN-Energy-Field. This will entail people now on earth, in the beyond, from this life, previous lives, lives yet to come, positive and negative energies, earthly family and eternal spiritual family, guides, etc.

 

"Paranormaal-Energetische "Lock"" (2015). Specifieke PN-Energetische Verbinding in Vorm, intentioneel en strategisch geplaatst, met als doel overheersing en manipulatie.

--- "Paranormal-Energetic "Lock"" (2015). Particular Kind of Intentionally Placed PN-Energetic Connection, placed to Control and Subdue.

 

"Mirroring Chakra-Gedrag" (2015). Vanuit een afhankelijkheids/overlevings-positie Paranormaal overgenomen Chakra-Gedrag van Ouder of Invloedrijk Persoon in de vroege jeugd en leerfase (m.b.t. leven en overleven). De Chakra zal zich op een bepaalde (niet eigen en subject-onnatuurlijke) manier gaan gedragen n.a.v. een bepaalde hoeveelheid PN-input die in dat stadium klakkeloos-vertrouwend-onwetend, wordt overgenomen.

--- "Mirroring Chakra-Behaviour" (2015). Paranormally Copied Chakra-Behaviour due to input from Parent or Important-Relevant Person, during early childhood, when in survival-complete dependence relationship-mode. The Behaviour will manifest after a considerable amount of PN-input-transfer, this received in a trusting and unsuspecting manner by the Child, and results in subject-unnatural Behaviour of their Chakra.

 

"Paranormaal-Energetisch Snijpunt/Knooppunt" (2015). Twee of meer samenkomende PN-Energetische Lijnen in de Aura, waarbij een snijpunt met knooppunt ontstaat. Dit onstaat door meerdere personen, zaken, meningen, etc., betrokken betreffende jouw zaak omtrent een Persoon, gedachte, gebeurtenis, zaak, enz.

--- "Paranormal-Energetic Cross-Point or Meeting Point/Knot" (2015). Two or more PN-Energetic Lines crossing and meeting at a specific point in the Aura, forming a knot. This happens in case of multiple persons, cases, opinions, all involved in your original matter concerning e.g. People, Thoughts, Happenings, etc.

 

"S.A.M. Postma DenkSysteem-Methode Think" ("Method Think") (2015). Methode die werkt m.b.v. het Menselijke, Intellectuele DenkSysteem, derhalve PN-Energetische Verbindingen te Reguleren of Verwijderen, en het gehele PN-Energetische Systeem te Reguleren cq. Optimaliseren.

--- "S.A.M. Postma Method Think" (2015). Method to Handling (regulating, removing) PN-Energetic Connections, and Regulation of the entire PN-Energetic System (Optimalisation), using the Human Intellectual System.

 

"Paranormale "Psychics,"" Afgekort tot "Psychics" (2015). Eigen Paranormale Expertise in het Channeling Mediumschap waarbij het Gehele "Hoofd," incl. Compleet Inhoudelijk, Technisch, Alle opererende Systemen, Paranormaal-Energetisch beleefd kan worden, c.q. Gechanneld kan worden, en omzetting kan plaatsvinden naar Informatie (op non-medische basis) betreffende Functioneren van de Hersenen, Denken, Geest, Psyche, zodoende Mogelijke Handelingen, Woorden, Gedachten, Gedragingen, Responsen, etc. Diverse ToepassingsMogelijkheden.

--- "Paranormal "Psychics"" or "Psychics" for short and Pointy (2015). Personal Paranormal Expertise in Channeling MediumShip where one is able to Fully Experience, in Paranormal-Energetic Form, one's "Head," that is: the Brain, incl. Technical and all its Operating Systems and Functioning, Mind, Spirit, Psyche, etc., including (resulting in) information (on a non-medical basis) concerning Words, Actions, Behaviours, Thoughts, Responses, etc. Multiple Uses.

 

"Paranormale "Energetics,"" Afgekort tot "Energetics" (2015). Eigen Paranormale Expertise in werk m.b.t. Paranormale Energie.

--- "Paranormal "Energetics,"" or "Energetics" for short (2015). Personal Paranormal Expertise concerning work on Paranormal Energy.

 

"Paranormaal "Psychics-Energetics" Profiling" (2010-2017). Expertise in Profiling waarbij de Analyse wordt gemaakt van a) (initierend) PN-Energetisch Gedrag, en b) het in de Psyche originerend PN-Energetisch Gedrag, zich altijd verhoudend tot (hieropvolgend) Actueel Gedrag. Hierbij worden Paranormale zgn. Psychics-Energetics Profielen opgesteld: Denken, Geest, Psyche, en Hersenen (hierbij met verdere specialisatie in hierbij afwijkende patronen en functies) behandelend, en PN-Energetisch Gedrag. Hierbij, aangeboden: opties tot gepaste, veilige, correcte benadering en (vervolg)actie in alle Gevallen. Specifieke Specialisatie hierbij in Afwijkend gedrag: Actueel, PN-Energetisch, en Psyche- en Hersen-Gerelateerd (op non-medische basis), dit in combinatie.

--- "Paranormal "Psychics-Energetics" Profiling" (2010-2017). Expertise in Profiling where Analysis is made of a) (initiating) PN-Energetic Behaviours, and b) Psyche-originated PN-Energetic Behaviours, always corresponding with (subsequent) Actual Behaviours. Subsequently, Paranormal-based so-called Psychics-Energetics Profiles are made, concerning Mind, Spirit, Psyche, Brain (here with a further specialisation in Mall-Operatings), and PN-Energetic Behaviours, and, hereto offered, advise to Proper/Correct/Safe Approach and (future/further) Handlings. Specialisation in Deviant Behaviours: PN-Energetic and Actual Behaviours, related to Psyche- and Brain-functionings. On a non-medical basis.

 

"S.A.M. Postma Ethische Code voor Spirituele en Paranormale Praktijken" (2017). Inhoudende dat er door de Spiritueel of Paranormaal Consultant (Intuitief) kijk is op uw gehele PN-Energetische Systeem, en dat er door hem/haar, in consult, nooit Uitwisseling zal plaatsvinden, die bij u Energetische wrijvingen veroorzaakt, dit bijv. door ongepaste informatie, onhandige informatie, informatie die te vroeg wordt geplaatst, enz., danwel Energetische pijnplekken aanraakt, hierdoor Onbalans en Disharmonie creerend in het Geheel van uw PN-Energetische Systeem. Tevens in geval van PN-Energetische Behandeling, dat er door de Spiritueel of Paranormaal Consultant nooit handelingen worden uitgevoerd die bij u, wederom, Onbalans en Disharmonie creeren inzake uw Gehele PN-Energetische Systeem.

--- "S.A.M. Postma Ethical Code for Spiritual and Paranormal Practice" (2017). This code entails that, when consulting a Spiritual or Paranormal Consultant, under no circumstances, information should be released, placed, or communicated, which should cause Disorganisation, Disruption, and/or Disharmony in the Entire of your PN-Energetic System, this because there would be (an Intuitive) complete understanding of the whole of your PN-Energetic System. Examples of this would be e.g. Improper Information, Clumsily offered, or Inappropiate Information, Information that is given to you ahead of the appropriate time for communication, Information that touches upon your sensitivities, etc. As well concerning PN-Energetic treatments: no kind of this sort of treatment may be given, according to this code, which should cause, or result in, Disorganisation, Disruption, and/or Disharmony concerning the Entire of your PN-Energetic System.

 

Verdere Specialisaties in het voorspellen van gedrag, op paranormale basis, n.a.v. Psychics en Energetics Intel, en het mappen en aanwijzen van subject-afwijkende patronen en key-points in de hersenen, op paranormale basis (2010-2017).

--- Advanced specialisations in the predicting of behaviours, on an paranormal basis, possible due to Psychics and Energetics Intel, and the mapping and pointing-out of subject-non-natural patterns and key-points in the brain, on a paranormal basis (2010-2017).

* Paranormal Predicting Behaviours Profiling // Paranormal Technical Profiling.

 

Het in kaart brengen van de Paranormale-Spirituele-Energetische Wereld, in zijn en gedrag (2010-2017).

 

Werk m.b.t. de Tweelingziel-energie (2010-2017).

 

Werk m.b.t. Paranormaal-Spiritueel-Energetische Kennis (2010-2017).

 

De mens als "Individueel (PN)-Energetisch Systeem/-Unit," en als "Intelligente (PN)-EnergieVorm" (2015).

 

Definitie en Beleving van het aardse Begrip "Spiritualiteit": het onszelf, hier op aarde, als mens, terug Bewust beginnen te herinneren dat wij een "Individuele, (PN)-Energetisch Opererende, Unit" zijn, een "Individuele, Intelligente (PN)-EnergieVorm," met een Paranormaal-Spiritueel Thuis. De Connectie leggen terug met dit PN-Spirituele Thuis, het verlangen naar, en de weg terug, ontdekken/Ervaren, naar/van dit PN-Spirituele Thuis. Dus: Het ons hier op aarde hier terug Bewust van worden - het onszelf dit herinneren, en de weg terug hiernaartoe, incl. de drang naar de vervolmaking van onszelf als onze eigen, unieke, Individele, Intelligente (Licht)EnergieVorm, de drang naar de volledige manifestering hiervan, incl. het volledig tot culminatie brengen van de hierin gelegen ieders unieke "Core Blue-Print." Het beleven van Spiritualiteit: de reis hiernaartoe (2015).

 

--- The Mapping of the Paranormal-Spiritual-Energetic World, being and behaviours (2010-2017).

 

--- Work concerning the Twin Soul Energy (2010-2017).

 

--- Work concerning Paranormal-Spiritual-Energetic Knowledge (2010-2017).

 

--- Man as "Individual (PN)-Energetic System/-Unit," and as "Intelligent (PN)-Energy(form)" (2015).

 

--- Definition and our experiences concerning the earthly term "Spirituality": Our remembering, as a human being, living here on earth, in an increasingly Conscious manner, that we in fact are an "Individually (PN)-Energetic Operating Unit," an "Individually, Intelligent (PN)-Energy-(System)," with a home in the PN-Spiritual. Re-connecting with this PN-Spiritual Home, de longing hereto and the way back home, the experiencing and exploring during this way back Home. So, the increasingly conscious awareness of this process we go through here on earth, the remembering, and the way back Home, incl. the urge to and towards completely manifesting our ultimate culmination: being our own, unique, Individually, Intelligent, Energy of Light, incl. with this, the urge to completely opening up and Manifesting the Included Person-Specific, unique "Core Blue-Print," that who we are. Experiencing Spirituality: the journey towards this goal (2015).

 

Werk m.b.t. het integreren van Energie in ons Systeem, alle ons voorkomende energieen (2010-2017). Psychologische Processen en Effecten. Het verliezen van Energieen, coping.

--- Work concerning the process of the integrating of energy into our system, all energies known to us (2010-2017). Psychological Processes and Results involved. The loss of Energies, coping.

 

Paranormale Werkzaamheden m.b.v. Persoonlijk Gidsen-Team (I-Guides) m.b.t. Energetics en Informatie (2010-2017). Specialisatie in Psychics en Energetics.

--- Advanced Paranormal work with Personal Guides-Team (I-Guides) on Energetics and Intel (2010-2017). Specialisations in Psychics and Energetics.

 

Paranormale Werkzaamheden m.b.v. Persoonlijk Gidsen-Team (I-Guides) m.b.t. werk aan het Paranormale Energieveld: Technical Engineering, incl. Constructing (2010-2017).

--- Advanced Paranormal work with Personal Guides-Team (I-Guides) concerning the Paranormal Energyfield: Technical Engineering, incl. Constructing (2010-2017).

 

Ethisch en Tactisch Specialist (Inherente Expertise).

--- Ethical and Tactical Specialist (Inherent Expertise).

 

Werk m.b.t. / het manifesteren van uw "Core Blue-Print" (2010-2017).

--- Work concerning / Manifesting your "Core Blue-Print" (2010-2017).

 

Werk m.b.t de fysieke Energie van Gedachten (2010-2017); De invloed op het Menselijke PN-Energetische Systeem van de (fysieke) energie van Gedachten; Connecties met Global Paranormale-Energetische Systemen.

--- Work concerning The Physical Energy of Thought (2010-2017); The influence of the (physical) Energy of Thought on the Human PN-Energetic System; The influence of the (physical) Energy of Thought on Global Paranormal-Energetic Systems.

 

Werk m.b.t. Het Collectief (2010-2017).

--- Work concerning The Collective (2010-2017).

 

Werk m.b.t. Stalking en Targeting vanuit Energetische (Start-up) Bron (2010-2017).

--- Work concerning Stalking and Targeting: The (initiating) role of Energy and Energetic Connections (2010-2017).

 

Video-Books/Written Works:

 

LIGHTWORKS

S.A.M. Postma's Paranormal Energetics and -Energetic Systems HandBook

© S.A.M. Postma, 2018.

In Progress.

 

The LIGHTWORKS Workbook

© S.A.M. POSTMA, 2018.

In Preparation.

 

Aan te vullen met/Accompanied by:

The LIGHTWORKS Personalised Guidance Training Program

All Rights Reserved, © S.A.M. POSTMA, 2018-.

In Preparation.

 

The subjects involved are:

 

1. Spiritualiteit. Video-Boek. // PDF-Uitgaven. Per Hfdst. // © S.A.M. Postma, 2018.

--- Spirituality. Available Per Chapter.

 

2. Paranormale Energie. Video-Boek. // PDF-Uitgaven. Per Hfdst. // © S.A.M. Postma, 2018.

--- Paranormal Energy. Available Per Chapter.

 

3. Uw Paranormale-Energetische Systeem. Video-Boek. // PDF-Uitgaven. Per Hfdst. // © S.A.M. Postma, 2018.

--- Your Paranormal-Energetic System. Available Per Chapter.

 

4. Paranormale Energetische Verbindingen. Video-Boek. // PDF-Uitgaven. Per Hfdst. // © S.A.M. Postma, 2018.

--- Paranormal Energetic Connections. Available Per Chapter.

 

5. Afwijkend Paranormaal-Energetisch Gedrag. Video-Boek. // PDF-Uitgaven. Per Hfdst. // © S.A.M. Postma, 2018.

--- Deviant Paranormal-Energetic Behaviours. Available Per Chapter.

 

6. Sleutelpunten en -Signalen Stalking en Targeting. Video-Boek. // PDF-Uitgaven. Per Hfdst. // © S.A.M. Postma, 2018.

--- Key-Point Signals to Stalking and Targeting. Available Per Chapter.

 

7. Manifesteren. Video-Boek. // PDF-Uitgaven. Per Hfdst. // © S.A.M. Postma, 2018.

--- Manifesting. Available Per Chapter.

 

8. TweelingZielen. Video-Boek. // PDF-Uitgaven. Per Hfdst. // © S.A.M. Postma, 2018.

--- The Twin Soul Energy. Available Per Chapter.

 

9. De Paranormaal-Spirituele-Energetische Wereld: Werken met Gidsen. Video-Boek. PDF-Uitgaven. Per Hfdst. // © S.A.M. Postma, 2018.

--- The Paranormal-Spiritual-Energetic World: Working with Guides. Available Per Chapter.

 

10. Globale Paranormale-Energetische Systemen. Video-Boek. // PDF-Uitgaven. Per Hfdst. // © S.A.M. Postma, 2018.

--- Global Paranormal-Energetic Systems. Available Per Chapter.

 

11. Het Collectief. Video-Boek. // PDF-Uitgaven. Per Hfdst. // © S.A.M. Postma, 2018.

--- The Collective. Available Per Chapter.

 

12. Het Universele. Video-Boek. // PDF-Uitgaven. Per Hfdst. // © S.A.M. Postma, 2018.

--- The Universal. Available Per Chapter.

 

Coming Also:

 

MEDIUMSCHAP. Video-Boek. // PDF-Uitgaven. Per Hfdst. // © S.A.M. Postma, 2018.

--- MediumShip.

 

PARANORMALE ENERGETISCHE VERBINDINGEN. Video-Boek. // PDF-Uitgaven. Per Hfdst. // © S.A.M. Postma, 2018.

--- Paranormal Energetic Connections.

 

STALKING EN TARGETING. Video-Boek. // PDF-Uitgaven. Per Hfdst. // © S.A.M. Postma, 2018.

--- Stalking and Targeting.

 

T.z.t. allen verkrijgbaar in Engelstalige en Nederlandstalige Uitgave. // In Future made available in Dutch and English.

 

Total of Programs S.A.M. Postma:

 

The Healing Program (2017-).

The I-Guides Program (2017-).

The Core Blue-Print Program (2017-).

 

The LightWorks Training Program (2018-). In Preparation.

 

The Leading MediumShip Program (2017-).

 

The Safety-First Program (2017-).

 

All Rights Reserved.

 

 

Copyright 2017. S.A.M. Postma Consultancy. © All Rights Reserved.

 

Alle hier Behandelwijzen en Programs zijn Specifiek voor SamPostma en haar Paranormaal-Spiritueel-Energetische Team.

Hier geuite Paranormale-Spirituele-Energetische Denkbeelden op deze Specifieke Wijze zijn Intellectueel Eigendom van Sabrina Postma.

 

Aan Adviezen kunnen geen Rechten worden Ontleend. Consultatie en uw Interpretatie/Handelwijze is eigen Verantwoordelijkheid.

 

Alle Consultaties en Behandelingen Geschieden op Paranormale (PN), dus non-medische, Basis.

 

Alle hier Aangeboden Behandelingen worden uitsluitend uitgevoerd op enkel en alleen het PN-Energetische Systeem of PN-Energetische Kern.

Alle resultaten van Behandelingen zijn definitief persoonsgebonden en uiteindelijk afhankelijk van uw Eigen Integratie van de PN-Energetische Bewerking die is uitgevoerd.

 

Alles wat door Sabrina Postma wordt waargenomen binnen het kader van Consultatie en Behandeling, geschiedt in, en betreft, PN-Energetische Vorm.

 

Combineer, zo Mogelijk en in Gevallen, zeker wanneer Medisch, uw PN-(E)-Behandeling hier Altijd met een Behandeling bij Regulier Medisch Arts of -Specialist. Hiervoor bieden wij of zijn wij absoluut geen Vervanging.

 

Ik ben niet Verantwoordelijk voor uw GenezingsProces.

 

Site Bijgewerkt: 19 November 2017.