S.A.M. Postma Medium // Healer

Para-Psychische en Energetische Praktijk "I Guides"

Your Leading Expert in Body,Psyche & Advanced Energetics.

Onze Expertises (AfstandsBehandelingen):

 

* Psychisch-Emotionele Klachten en Aandoeningen.

* Psychiatrisch-Emotionele Klachten en Aandoeningen.

* Trauma.

* Mirroring Chakra-Gedrag en IdentiteitsOvername.

* Belemmerende Gedachte-Patronen en DenkWijzen.

* Uw Energetische Omgeving en Energetische Netwerken.

* Volledige Energetische Behandelingen op Kern-Niveau.

 

Overig:

 

* Medium Consulten.

* Para-Psychische Profiler Consulten.

* Energetische Verbindingen en Energie Balanceren DenkWijze: Therapeutische Gesprekken.

* ThuisPraktijk: Chakra-Balans Healings.

* ThuisPraktijk: Therapeutische Gesprekken.

 

Lees verder voor meer Informatie.

Telefonische Consulten Sabrina:

 

Spirit4u.nl Box 3740 // 0909 - 0511 (NL) // 0903-48338 (BE).

 

Of bel me, op Afspraak, op mijn eigen lijn: 0909 - 0490 490 (NL) // 90 ct.p.m.

 

U kunt me, voor een Telefonische Afspraak op dit Nummer, mailen op info@sampostma.nl

 

Wilt u bellen naar een Vast Nummer (NL//BE//0909-blokkering//GSM), dan kunt u hieronder een Afspraak boeken. Doe de Betaling van uw Keuze en Mail me voor de afspraak // 90 ct.p.m.

 

10 min. // E9,00 // Betaal Hier.

20 min. // E18,00 // Betaal Hier.

30 min. // E27,00 // Betaal Hier.

40 min. // E36,00 // Betaal Hier.

50 min. // E45,00 // Betaal Hier.

60 min. // E54,00 // Betaal Hier.

 

E-mail Consulten:

 

1 Vraag // E6,00 // Betaal Hier.

2 Vragen // E12,00 // Betaal Hier.

3 Vragen // E18,00 // Betaal Hier.

4 Vragen // E24,00 // Betaal Hier.

5 Vragen // E32,00 // Betaal Hier.

6 Vragen // E36,00 // Betaal Hier.

10 Vragen // E60,00 // Betaal Hier.

 

Vragen: Medium Psychics, Energie, en Tactiek. Psychische en Energetische Doorgronding. Kijkje in het Hoofd Partner, Kind, Dier, Dierbare Overledene. Gedachten en Gevoelens. Synthese Readings Hoofd, Hart, Energie. Handige Tactieken op Energetisch Niveau.

 

Boek uw Consult en stuur me een mailtje toe met de vragen.

 

Vermeld bij uw vragen duidelijk de namen van alle betrokkenen en enige (achtergrond)-informatie die van belang kan zijn voor het juist beantwoorden van uw vragen, of schets een kort beeld.

 

TroubleShooting:

 

1 Probleem of Dilemma // E19,75 // Betaal Hier.

 

Zit u met een Probleem, en wilt u graag weten hoe dit het beste opgelost kan worden, of zoekt u de Juiste Benadering voor een/deze Bepaalde Situatie, heeft u een Dilemma waarvoor u antwoorden met betrekking tot de juiste keuze of Benadering zoekt?

 

Stuur me uw Zaak toe op info@sampostma.nl, en u krijgt mijn idee van de Beste Aanpak per mail toegestuurd.

 

Vragen: Relaties: Partner, Kind, Dier, enz., Werk, Financieel, Niet het Juiste Aantrekken (Energetisch), Geen Overvloed, Niet kunnen bereiken wat u Wilt. Ieder Probleem, Ieder Dilemma.

 

Stuur me uw Omstandigheid of Situatie, met een Korte Schets van het Probleem of Dilemma, met daarbij alle Relevante en Benodigde Informatie, en ik help u Graag.

 

N.B. Oplossingen zullen liggen op het Praktische, Spirituele en Energetische Vlak.

 

 

Shop:

 

Via deze weg bieden wij u Graag een aantal Producten aan die Verband houden met onze Expertise.

 

*** De Eerste hiervan is een Meditatie-Oefening, nl. de Meditatie op het Reinigen van uw Energetische Verbindingen en -Lijnen.

 

Wees de Baas in eigen Energie-Huishouding en ga nu Actief aan de slag met het Reinigen van uw Energetische Systeem!

 

"Wacht tot u de shift voelt van uw aardse energie naar uw energetische energie-systeem.

 

U zit nu in uw energetische systeem.

 

Word u nu gewaar van de gedachten en gevoelens die u heeft.

 

Energetische verbindingen worden altijd in die volgorde onder handen genomen waarop ze zijn geconstrueerd, in wisselwerking met de rest van uw energetische systeem.

 

Sommige zaken liggen meer bovenop dan andere, en zijn dringerder.

 

Deze zullen automatisch als eerste aan de orde komen."

 

Interesse in een schoner en opgeruimder Energie-Systeem?

 

Betaal hier uw "Meditatie op EV"-Oefening, en mail me vervolgens op info@sampostma.nl

 

Het Tarief voor de Oefening is E16,95.

 

De Meditatie, 5 pag., zal u toegestuurd worden in pdf-formaat.

 

Ik wens u veel succes met de meditatie.

 

 

*** Een Tweede Product is een Heldere, Kort, maar Bondige Omschrijving van het Begrip "Spiritualiteit".

 

Deze Reader telt 2 pagina's en geeft u de Kant-en-Klare Definitie, zoals die volgens mij persoonlijk geldt.

 

Het Tarief voor deze Reader is E3,95.

 

Betaal hem hier, en geef me even een Mailtje.

 

U krijgt de Reader dan per Mail toegestuurd.

 

 

Introductie:

 

Wij zijn Allen een Individuele Energetische Eenheid.

 

Uw Energetische Systeem is uw Belangrijkste Bezit in deze Wereld. Het Bepaalt uw Gezondheid, Uw Doelen en Verbintenissen met Mensen liggen hierin opgeslagen, ZielsVerwantschappen en Zielenplan/-Doel, Vorige Levens, Talenten, maar ook Angsten, enz., enz., en ook uw Toekomst. Het is de Basis voor uw Gehele Bestaan hier op aarde, maar ook in het Hiernamaals, waar wij verder gaan als Energievorm - dat wat wij eigenlijk zijn; Alles uit dit Leven wordt steeds Meegedragen naar het Bestaan aldaar. Hier en Zo Ontwikkelen wij ons langzaam maar zeker tot een Intelligente EnergieVorm met daarin alle Eigenschappen. (Intellectual Property. S.A.M. Postma, Terneuzen. 01 December 2016).

 

Natuurlijk wilt u een Gezond en Optimaal Functionerend Energetisch Systeem. U wilt zich goed voelen en goed in uw Vel zitten. U wilt Goed en Makkelijk kunnen Functioneren, liefst zonder Psychische of Lichamelijke Klachten. Uw (Individuele) Energetische Systeem is hiervoor de Basis.

 

Iedere dag opnieuw Krijgt ons Energieveld Veel te Verduren. Wij hebben te maken met Diverse zaken en Personen. Dit wordt alleen maar meer. Hoeveel daarvan willen wij blijven Meedragen? Hieraan kan Gewerkt Worden.

 

Onze Expertise:

 

Onze Expertise ligt in een Belangrijk deel van dat wat van Doen heeft met dit Energetische Systeem.

 

Mijn Team van Gidsen en ik zijn namelijk Gespecialiseerd in het werken met (Kosmische) Energieen: het Reinigen van uw Energetische Systeem; Dit op het gebied van Energetische Verbindingen en Energetische Lijnen en -Netwerken.

 

Uitgangspunt hierbij is dat Al onze Communicatie met Anderen Allereerst Verloopt op Energetisch Gebied, en dan wel altijd via Energetische Verbindingen, Lijnen, en Connecties.

 

Dit is de Onderliggende Basis voor de meer Zichtbare Communicaties: Verbaal, Lichamelijk, enz.

 

Of dit nu direct Zichtbaar, Uiterlijk Correspondeert of niet, vaak (Uiteindelijk) wel, Energetische Communicatie is en blijft de basis voor onze Omgang met elkaar en - Vertelt altijd de Waarheid!

 

Uiteindelijk Sijpelt het altijd door in al wat wij in de Praktijk letterlijk waarnemen, voelen, en beleven.

 

Deze Lijnen en Verbindingen kunnen lopen naar alle Delen van onze Aura, onze Chakra's, en, naar ons Lichaam, inclusief de Hersenen. Dit vaak in Combinaties, afhankelijk van wat de Ander beoogt.

 

Het is op dit Punt dat men Allereerst kan, mag, en moet Behandelen in Geval van Problematiek.

 

Deze Lijnen, Verbindingen, en Connecties liggen namelijk ten Grondslag aan vele Problemen die men kan Ervaren. Het is zelfs zo dat veel Klachten terug te Herleiden zijn naar de Energetische Invloed van Anderen.

 

En dat wij nogal wat Verbindingen opdoen in de loop van ons Leven, of zelfs Meerdere Levens, dat is een Feit.

 

Onze Expertise hierbij is gelegen in Psychisch-Emotioneel werk, en, geheel Exclusief, Specifiek of Inclusief die Energetische Lijnen die lopen naar en/of Doorwerken in Specifiek de Hersenen.

 

Wij hebben de Kennis, Expertise, en Toestemming om hiermee te Werken.

 

Hierin zijn wij dan ook Leading Experts.

 

 

Hoe Werkt Het?

 

Hoe zit het nu met deze Energetische Verbindingen, Lijnen, en Connecties?

 

Uw Klachten kunnen dus Psychisch en/of Emotioneel van Aard zijn, Energetisch, of "Gevoelsmatig".

 

Het gaat hier om Schadelijke, Verouderde of Overbodige Energetische Lijnen en Verbindingen door en met Mensen aangelegd, Dierbare Overledenen, of Entiteiten en andere Negatieve Energieen.

 

Deze zijn, in het Slechtste Geval, Aangelegd voor Manipulatie, en Aangenomen door een Zwak punt, Onzekerheid, Aantrekkingskracht, Onverwerkte Zaken/Emoties, of een Zwak Moment.

 

Wij behandelen Nieuwe, maar ook Oude Lijnen en Verbindingen, die wellicht opgeruimd Mogen worden.

 

Lijnen en Verbindingen die aanvoelen als Beklemmend, Lastig of Vervelend, die u Belemmeren in uw Functioneren.

 

Het is zo dat wanneer u Communiceert, u dit Allereerst en ook doet op Energetisch Niveau. Hierbij worden Lijnen gelegd. Zo komen wij aan de Informatie die wij nodig hebben om Iemand te Benaderen; Hierin worden namelijk altijd Keuzes gemaakt, en die Keuzes zijn het Directe Gevolg van de Energetische Communicatie die wij van iemand Binnenhalen. Met deze Energetische Communicatie komen wij namelijk een Heleboel te weten over de Ander.

 

Bij Ontmoetingen of Encounters heeft men dus te maken met deze Lijnen, bij Hechtere Verbanden komen echte Energetische Verbindingen en Connecties om de hoek Kijken. Deze lopen Allen, zoals gezegd, mogelijk naar Alle Delen van de Aura, de Chakra's, en, uw Lichaam. Zo Onderhouden wij Contact, en ja, dit ligt altijd aan de basis van de Praktijk-Omgang met Iemand.

 

Het hangt van het Contact af of deze Verbindingen u Weldoen, danwel Schaden, en de Intensiteit ervan.

 

Het meest Zorgwekkend zijn Lijnen die Verband houden met de Hersenen. Wanneer Iemand u vertelt dat u niets waard bent, legt deze Uitspraak een Verbinding naar het Correspondere Deel van de Hersenen.

 

Wanneer u reeds een Negatief Beeld van Uzelf had, of dit was reeds een Gevoelig Punt, zal de Verbinding Aanhaking Vinden. U kunt dit ook gelijk voelen; U voelt dan dat de Ander opeens boven Uzelf komt te staan.

 

Het is dus Altijd Belangrijk om aan Uzelf te werken, maar nog Belangrijker is het om te zorgen dat eerst de Brand Geblust wordt: dus dat, voordat deze Verbindingen beginnen door te Werken in uw Systeem van Eigenwaarde, deze Verwijderd worden. Dit kan ook altijd Achteraf.

 

Nog een Voorbeeld: Energetische Lijnen of Regelrechte Strakke Verbindingen naar bijv. de Intieme 2e Chakra of Seks-Chakra, vooral bij veel Vrouwen een Gevoelige Plaats en een easy-target voor Overheersing, de Zonnevlecht - uw KrachtCentrum, of de Hersenen, die registreren wanneer iemand u bijv. wil laten denken dat u minder bent. Ook bijv. de Wortelchakra, die staat voor Zelfstandigheid.

 

Al deze Zaken kan een Ander Proberen onder Controle te krijgen en te Houden door Energetisch Gedrag - vaak weerspiegelt in ook Zijn/Haar Praktijkgedrag.

 

De Mate van Aanhechting - een GedachteLijn of een Regelrechte Strakke Verbinding waarvan u zich niet Zomaar kunt Ontdoen - Allemaal Afhankelijk van wat de Ander met of bij u wil Bereiken, tevens een Uiting van zijn/haar Karakter en Instelling en Houding naar u Toe. Eventueel ook Aard of Inborst en dus Mogelijk ook Gestructureerd en/of Planmatig of Dwangmatig Gedrag, Obsessief of Ziekelijk.

 

Wanneer we naar Bovenstaande Voorbeeld kijken, en dit in Combinatie zou plaatsvinden, zou men kunnen zeggen dat hier Sprake is van een Overheersende of Dominante Partner, met zelfs Emotionele en/of Geestelijke Mishandeling.

 

Dus: Legio Mogelijkheden en, vaak, Combinaties. Ieder Mens is namelijk Uniek in zijn of haar Energetische Systeem.

 

Het vb: Een machtsoverheersing van man op vrouw: De Basis ligt in Overheersing op de 2e Chakra: de Vrouw wordt Gecontroleerd in haar Emoties, en is niet vrij om haar Emotionele en Seksuele Gevoelens te beleven. Dit kan zorgen voor Blokkades. In de Praktijk: je geremd voelen om met mensen van het andere Geslacht in Contact te treden. Vaak vindt men dit Controlerende Gedrag ook in de Praktijk terug bij de Partner.

 

Een Ander kan jou ook Moeilijk meer Benaderen. Energetisch wordt er waargenomen dat er een Stevige, Controlerende Energie aanwezig is bij jou op die Plaats, en dit werkt Terughoudend voor Anderen. Gevolg: Isolatie.

 

Bij het niet Opruimen of Verwerken en Kunnen Opruimen van deze Verbinding is het zelfs Mogelijk dat men maar Moeilijk een Nieuwe Relatie kan aangaan, of dat de Nieuwe Partner geen Verbinding met u kan Krijgen op het Intieme Vlak. Hier is dus het geval dat de Oude Energetische Verbinding nog steeds Doorwerkt. Als Gevolg hiervan kunt u Moeilijkheden ervaren op het Gebied van het Aangaan van deze Nieuwe Relatie: de Oude Partner houdt de Overhand op u en de Controle over u op deze Manier.

 

Dit, eventueel, in combinatie met het onder Controle houden van de Zonnevlecht: Het Blokkeren van uw Krachtscentrum en het Blokkeren van Beslissingen en Handelingen - Bewegingsloos/Motieloos worden - Het Gevoel hebben dat alle Energie uit u Weggetrokken wordt. Langzaam aan Verzwakken en niet Terug op Krachten kunnen komen - Continue Vermoeidheid. Dit laatste is het Geval bij Verbindingen die Emotioneel niet in Balans zijn en bij u Aanhaken voor Steun, of Mensen die u zover hebben Gekregen dat u uzelf aan hen hebt Overgegeven - Hierdoor kunnen zij ook Alle Energie bij u Wegnemen. Sterk Gerelateerd aan het Controle-Aspect.

 

Blijven Inspreken op (delen) van het Verstand: dit wordt Geregistreerd in de Hersenen, en haakt, bij een Gevoelig Punt, Aan. Zo wordt uw Zelfvertrouwen ondermijnd, en hebt u, in Combinatie met alle Bovenstaande, uiteindelijk geen eigen wil Meer. U gaat Nadenken over wat er wordt Gezegd en u gaat u Afvragen of hier Waarheid inzit. Ook sterk Gerelateerd aan een Controlerende, Dominerende Verbinding. Uiteindelijk zullen de Uitspraken Eventueel Aanhaking vinden en Veranderen hoe u Mentaal Functioneert. U Verliest uw Authentieke Zelf en Mentale en Geestelijke FunctioneringsPatroon. Uw Functioneren wat betreft de Hersenen verandert - de uitkomsten daarvan zijn Vaak Duidelijk in: hoe u over Uzelf denkt, wat u Denkt dat u Waard bent, Uzelf Vragen Stellen over de Waarheid van de Ander's Uitspraken, dit op den duur gaan Geloven. Onzekerheid, Twijfelen. Allemaal tekenen die erop Wijzen dat uw Authentieke Denkpatroon is Verstoord, cq. de Werking van de Hersenen.

 

Daarvoor kunnen Bovenstaande Zaken op den Duur ook Zorgen, net Eigenlijk als Alle Energetische Verbindingen: alles wordt Geregistreerd door uw Hersenen en wat aanhaakt, verandert u.

 

Herkent u misschien Schuchterheid, Schichtigheid? Voorbeelden te over Dus.

 

De Eerste Chakra: de BasisChakra manipuleren: zorgen dat u, wellicht beetje bij beetje, Afhankelijk wordt van de Partner. Dit kan zijn in Geld, Zaken, Woonruimte, etc. etc. Bang zijn om het Weer alleen te Moeten doen, Bang zijn dat u het Alleen niet Redt.

 

Bepaalde Zaken kunnen Natuurlijk terug gaan naar bijv. een Vervormde Relatie met een Ouder/VaderFiguur, en deze wordt dan in een Behandeling mee onder de Loep Genomen.

 

Dus: Schadelijke Verbindingen en Lijnen: Dit kan gebeurd zijn door Mensen, Overledenen, Entiteiten, Instanties, Personen in een Machtspositie, zelfs Kinderen, of een Vreemde die een Kwetsende, maar Ingrijpende Opmerking maakt, enz., enz.

 

Een blik, een opmerking, een Negatieve Gedachte - deze veroorzaken allemaal Energetische Lijnen, en worden allemaal geregistreerd in het Corresponderende deel van de Hersenen, - lopen er soms rechtstreeks naartoe, waar ze zelfs dus, en vaak genoeg, tot Karakterveranderingen leiden.

 

Belemmerende en Overheersende Energetische Verbindingen kunnen u in uw Ontwikkeling remmen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan iemand die zich Spiritueel wil ontwikkelen, een Partner die dit tegen wil houden, en Chakra's gaat blokkeren, zoals bijvoorbeeld de KruinChakra.

 

In het Ergste geval kan dit alles leiden tot (ernstige) Psychische, Mentale, Geestelijke, en Lichamelijke Klachten.

 

Dit Voornamelijk ook wanneer het gaat om zaken die in het Verleden liggen: Het kan zijn dat u niet over een Gebeurtenis heen kunt Komen, een Gebeurtenis maar niet kunt Verwerken, Niet achter u kunt Laten. Bij dit Alles kan Altijd de Oorzaak liggen in een Energetische Verbinding die nog in uw Systeem actief is. Het is Mogelijk dat helder Redeneren over deze Zaak, Kwestie, verband houdend met deze Persoon, niet mogelijk is, ook al bent u Normaliter heel Helder. Allemaal Mogelijk wanneer er nog Energetische Verbindingen, verband houdend met deze Persoon, actief zijn in uw Systeem.

 

Wij helpen u in deze (Psychische) Gevallen, en in gevallen van Mentale Problemen, Trauma, enz. veroorzaakt door Verkeer met Andere Mensen, Entiteiten, Negatieve Energieen, enz.

 

Hierbij werken wij aan uw Gehele Energetische Systeem, en focussen wij ons op de Schadelijke Energetische Verbindingen en Lijnen die de Aandoening veroorzaken. Deze Bewerken en/of Verwijderen wij, zodat u zich weer vrij kunt voelen.

Overig Aanbod: Mirroring Chakra-Gedrag en IdentiteitsOvername:

 

Ons Overige Aanbod, dat wij ook hebben, bestaat bijv. uit Overgenomen of ook wel "Mirroring" Chakra-Gedrag, danwel IdentiteitsOvername, van een Invloedrijke Ouder of Voogd Bewerken. Dit wil zeggen dat u, vanuit de Jeugd, en vanuit een VertrouwensPositie denkt Informatie over het Leven en Functioneren binnen te halen - te Leren van deze Invloedrijke Persoon, terwijl u juist de Manco's van deze Persoon Overneemt.

 

Als Voorbeeld: Een Ouder met een Seksuele Problematiek kan de tweede Chakra op de verkeerde manier gebruiken, om Mannen, Lees: Liefde en Aandacht, aan te trekken om dit Manco op te vullen. Dit kunnen wij (al op jonge Leeftijd) overnemen, erop vertrouwende dat dit is hoe de Wereld in elkaar zit. Op jouw beurt kun jij nu ook steeds de Verkeerde Personen aantrekken zonder dat jij eigenlijk weet waar dit aan Ligt.

 

Dit kunnen wij voor u Reinigen, danwel Verwijderen, evenals u terug in uw Eigen, Unieke Identiteit zetten in het geval van IdentiteitsOvername, nauw Samenhangend met Mirroring Chakra-Gedrag.

 

Deze Behandelingen zijn door Mij en Mijn Spirituele Team Speciaal voor u Ontworpen.

 

De Psyche:

 

Wij Excelleren in het Bijzonder in en zijn Geheel Uniek op het gebied van de Psyche.

 

De Psyche wordt in Alle Gevallen van Behandeling meegenomen in de Healing. U weet wat er gebeurt - hetzij Bewust, hetzij (Deels) Onbewust. Alle Handelingen worden zo uitgevoerd, dat alles wat Plaatsvindt Bewust wordt Geregistreerd in uw Psyche. Ook wordt er tegelijkertijd gewerkt aan het Helen van de Psyche. Dit heeft tot Resultaat dat wat Gereinigd is, niet weer kan Terugkomen. Weg is dus Voorgoed Weg. U Zult nog Wel de Herinnering hieraan Hebben, maar Tegelijkertijd de Les Geleerd Hebben. Tevens wordt uw Gehele Energiesysteem op die Plaatsen mooi Afgewerkt en Geheeld Afgeleverd.

 

GedachtePatronen en uw Emotionele Systeem:

 

Tevens kijken wij naar Gedachtepatronen en uw Emotionele Systeem.

 

Wij kunnen Systemen van Negatieve, Vervelende, Belemmerende of Storende GedachtePatronen voor u Opschonen, danwel Verwijderen. Hierin zijn wij ook weer Enig en Uniek. Dus is het zo dat u bijv., (keer op keer), altijd iets Negatiefs over uzelf te horen heeft gekregen, bijv. "Jij bent niets waard", of u heeft langere Tijd in contact gestaan met een Negatief Persoon, en u loopt nu steeds met de "Stem van de Ander" rond in uw Hoofd, als een bandje dat Continue afgespeeld wordt bij iedere (Positieve) Gedachte die u heeft - dat hoeft nu niet langer: Dit kan goed en makkelijk verholpen worden. U kunt dan nu Voortaan weer naar uw Eigen Innerlijke Stem luisteren.

 

Wij werken ook met uw Emotionele Systeem. Deze wordt, net als in het Geval van de Psyche, altijd meegenomen in alle Behandelingen, en wordt Simultaan mee-gereinigd. Inclusief dus.

 

Deze Systemen kunnen dus allemaal Gereinigd worden, behalve daar waar het Medische Aandoeningen betreft. Bezoek hiervoor uw Arts of Specialist. Hiermee wordt bedoeld dat de werking van een onderdeel van Puur het Lichaam mankeert. Voor al de rest en Ondersteuning hierbij kunt u wel bij ons terecht.

 

Techniek en Uitvoering:

 

Wij maken gebruik van de Meest Geavanceerde Technieken. Deze zijn nergens anders zo Ontwikkeld op dit gebied van Techniek, maar ook op het Gebied van de Werkwijze wat Betreft Ethiek, Zuiverheid en Accuratie. Mijn Team van Gidsen en Hogere LichtEnergieen behoren tot de Beste en meest Gespecialiseerde in het Vak. Dit is wat wij doen, en wat wij vanuit de Spirituele Wereld aan u mogen Aanbieden.

 

Ons Sleutelpunt is: Uw wil - U bepaalt wat er met u Gebeurt. Dit wordt tijdens een Behandeling door mijn Gidsen continue Gemonitored. U heeft ten alle tijde Alles zelf in de Hand. Dit komt doordat er altijd een non-Verbale Communicatie aanwezig is op het Gebied van Toestemming tussen Client en Mijn Team.

 

Psychisch en Emotioneel-Psychiatrisch:

 

Tevens is het zo dat wij de Psychische Verwerking van een Behandeling meenemen tijdens een BehandelingsProces, dat wil zeggen: Deze Energetische Veranderingen in uw Systeem. Hierdoor hanteren wij ook een Variabel TijdsBestek.

 

U kunt zich dus in het Bijzonder bij ons Melden als u Last heeft van Psychische Klachten, alle Bovenstaande Meegenomen, maar ook in het Geval van bijv. Seksuele Problematiek, Depressieve Gevoelens, enz., enz. Let wel: Het mag hier, nogmaals, geen Manco van het Lichaam betreffen. Hiervoor moet u Arts of Specialist Consulteren. Wel kunnen wij Ondersteuning Bieden op Energetisch Vlak. Dit onderscheid moet u Goed voor Ogen houden.

 

Dit geldt ook voor Psychiatrische Klachten zoals Psychosen, Schizofrenie, Stemmen Horen, PersoonlijkheidsStoornissen, enz., enz. Hier kunnen wij niet Genezen, dit moet, zoals gezegd, een Arts of Specialist doen, maar wij kunnen wel Energetische Ondersteuning bieden, zodat het Leven wellicht wat Aangenamer wordt. Hiervoor komt niet iedereen in Aanmerking - Alleen diegenen die in staat zijn Energetische Veranderingen en Emoties te kunnen Verwerken. Dit wordt besloten tijdens een Intake.

 

Wij maken hierbij het Onderscheid tussen ziekte die het Gevolg is van het niet goed Functioneren van de Hersenen, en, het niet Goed Functioneren van de Hersenen door bijv. Emotionele Gebeurtenissen.

 

Het werk dat gedaan wordt geschiedt niet op het gebied van het Manco van het Lichaam, maar op het gebied van Energie: Verbindingen en Energetische Verstoringen door bijv. deze Verbindingen - Verbindingen die mede leidden tot een Emotioneel-Psychiatrische Problematiek:

 

bijv. een ex-partner die zorgde voor Trauma, of Onterechte Schuldgevoelens jegens Iemand; altijd is het Mogelijk om te Kijken of er Actieve Energetische Verbindingen aan het werk zijn in uw Systeem die uw Problematiek verergeren.

 

Nogmaals: Voor Puur Medische Hulp: Consulteer uw Arts of Specialist. Hiernaar zullen wij ook altijd doorverwijzen in Geval van een Manco.

 

Energetische Omgeving en -Netwerk:

 

En, zoals Gezegd, Kunnen wij uw Gehele Energetische Omgeving cq. Energetische Netwerk Reinigen.

 

Dit houdt in dat wij alle Verbindingen Reinigen van alle Personen met wie u in Contact staat, of heeft gestaan, Bewerken, of Verwijderen. Dit houdt ook in de Banden die u hebt met Dierbare Overledenen en/of Eventuele Overige Entiteiten, Negatieve Energieen, maar ook Verbindingen uit Vorige Levens zijn Mogelijk.

 

Ook kan het zo zijn dat u een hele grote KennissenKring hebt Opgebouwd of te Maken heeft met Ingewikkelde, Complexe Gezins- en FamilieVerhoudingen. Ook deze zijn allen Verbonden door een Geheel Energetisch Lijnen-Netwerk. Ook dit kunnen wij, als Expertise, voor u Reinigen, Bewerken, en/of het Overtollige Verwijderen/Opschonen.

 

U zult zich, na zo'n Behandeling, veel Lichter voelen en veel meer Energie hebben, want deze, soms oude maar niet Verwerkte, Netwerken vragen Doorgaans het nodige van u.

 

Let er hierbij op dat de Mensen met wie u in Contact staat, op hun beurt ook weer Contacten hebben. Deze werken door op hen, maar, op hun beurt, ook weer op u.

 

Resultaten:

 

In het Geval Van Energetische Lijnen (naar de Hersenen), zult u meteen merken dat het Overheersende Gevoel dat u heeft, bijv. een MinderwaardigheidsGevoel, Gekoppeld aan een of meerdere Bepaalde Persoon/Personen of een of meer Bepaalde Situatie(s), voorgoed en direct verdwenen is. Het zal nog slechts bestaan in uw Herinnering. U zult nu Goed kunnen Beoordelen of het Gevoel Behoorde tot uw Eigen Scala van Gevoelens, of inderdaad Verbonden was aan een Bepaald Persoon/Bepaalde Situatie. U kunt het Hierdoor achter u Laten.

 

In het geval van Psychische/Psychiatrische Klachten kan een Behandeling u helpen op het Gebied van u Energetisch Beter voelen. Wellicht kan het uw Leven Veraangenamen.

 

In het Geval van Negatieve Energieen of Entiteiten kan u een Hoop Ellende Bespaard Blijven. Wij werken hierbij met alle vormen van Overlast: Energetisch, Geestelijk, enz.

 

In het Geval van Energetische Structuren en -Netwerken zult u zich Opgeruimder, Helderder en Energieker voelen.

 

U komt Terug in uw Eigen Identiteit te Staan, en Overbodige en Belemmerende Gedachten, veroorzaakt door Anderen, zult u kunnen loslaten.

 

Resume:

 

Dus zit u met Psychische // Emotionele - Energetische Problemen of Gevoelens, Gewoontes, Negatieve Patronen, dan wel Energetische Constructies - Wellicht kunnen wij u van Dienst zijn.

 

Dus: in onze Werkwijze gaan wij bij Alle Behandelingen uit van Energiewerk en de Energetische Verbindingen en Lijnen die kunnen lopen naar Alle delen van uw Aura, de Chakra's, en het Lichaam, afkomstig van Anderen, en werken wij o.a. met Zuivere, Kosmische Energie. Hierbij gaan wij uit van en werken met en verbinden wij ons met de Intelligente Energie, en de (hogere) Intelligente Energievormen als Begeleiders en Uitvoerders.

 

Onze Expertise is gelegen in het werken met Invloed naar de Hersenen, en (hierbij) Machts- en OverheersingsConstructies.

 

Wij werken Accuraat en Foutloos, en staan altijd onder Controle en Monitoring van de Hoogste Leiding vanuit de Spirituele Wereld. Tevens werken wij, zoals gezegd, met de Hoogste Lichtdragers.

 

Dus: Heeft ooit iemand iets tegen u gezegd dat is blijven hangen en niet wil verdwijnen en dat u niet kunt plaatsen waarom, een ex-Partner waar u niet van los kunt komen, de Gedachten en Opleggingen van een Partner of Ouder die u steeds met u mee moet dragen en die u Belemmeren, of Gewoon het Helder Opfrissen van uw Huidige Relaties, een Ex-Partner die uw Nieuwe Relatie Belemmert, de Verbindingen die u hebt lopen met Dierbare Overledenen of bijv. Negatieve Energieen, een groot Energetisch Netwerk bezit, enz, enz.:

 

Met onze Unieke Werkwijze die wij hebben Doorontwikkeld tot een Expertise, nergens anders toegepast, zijn wij u graag van Dienst. Wij Controleren Graag voor u of aan deze, of Overige, Zaken een Energetische Oorzaak ten Grondslag ligt die wij aan kunnen Pakken met onze Methode.

 

U kunt, zo mogelijk, ook een Algemene Scan aanvragen, om te kijken wat bij u de Omstandigheden zijn. U kunt ook bij ons terecht voor Periodiek Onderhoud/Periodieke Reiniging.

 

In het Bijzonder kunnen wij ook een Behandeling uitvoeren in het geval u in een Relatie zat waarin u Geestelijk en Emotioneel verkeerd bent behandeld, en waar u Gevoelsmatig niet los van kunt komen - waar, misschien Tegenstrijdig - nog Gevoelens spelen van Liefde vanuit een MinderwaardigheidsComplex of Trauma.

 

Gelijksoortige Situaties zijn Natuurlijk ook Mogelijk.

 

Alle Behandelingen worden toegespitst op uw Persoonlijke Omstandigheden.

 

Let wel: op dit moment doen wij geen Reinigingen van Zwarte Magie.

 

Maar in een Synthese van al deze Systemen voeren wij uw Reiniging uit, en zullen wij een zo Compleet Mogelijk Gebalanceerd Systeem voor u Proberen te Bereiken, afhankelijk van waar u zelf staat op dit Moment.

 

U bent dus Welkom.

 

Praktisch: De Tarieven voor de Behandelingen zijn Variabel en worden voor u op maat Bepaald. U kunt Hierbij denken aan Prijzen varierend van E49,50 tot E575,00. In gemiddelde gevallen met een Tijdsbestek tot ongeveer 2-3 weken zult u uitkomen op ca. E175,00-E235,00.

 

De Behandelingen zijn AfstandsBehandelingen en worden op uw tempo uitgevoerd. Het Tijdsbestek is dus Variabel omdat we hier in Gevallen spreken van een Proces dat u zult Doorlopen.

 

Heeft u Interesse, mail me dan op info@sampostma.nl en samen kunnen wij wellicht tot een Plan en Oplossingen komen voor u en uw Persoonlijke Omstandigheden.

 

Expertise/AfstandsBehandelingen: Core Body & Advanced Energetics.

 

Wij geven u graag een zeer Unieke en zeer Geavanceerde Energetische Behandeling op Celniveau // KernNiveau.

 

Hierbij gaan wij uit van het Verschil tussen Aardse, Gemanifesteerde of Zich Manifesterende Energie, en Spirituele (Kosmische) Energie.

 

Wij zien hierbij het Denken van de Hersenen als een Belangrijke Schakel tussen deze beiden: Aardse, Gemanifesteerde of Zich Manifesterende Energie, en Spirituele (Kosmische) Energie; d.m.v. het Denken Manifesteert men. (Intellectual Property. S.A.M. Postma, Terneuzen. 01 December 2016).

 

Wij geloven dat Spirituele danwel Kosmische Energie (in Verschillende Gradaties) Aardse Energie Overheerst en kan Manipuleren. Dit daar wij Geloven dat onze Basis is Gelegen in Kosmische of Spirituele Energie. Het is hieruit dat wij in de Kern Bestaan.

 

Wij geloven dat men met Spirituele of Kosmische Energie (in Verschillende Gradaties) kan Behandelen.

 

In onze Praktijk geven wij Behandelingen waarbij wij met Spirituele of Kosmische Energie, Energie in Verschillende Kracht-Gradaties, Specifiek afgestemd op uw Niveau van Leven en Zijn, uw Lichaam op de Diepste Niveaus: Celniveaus // KernNiveaus, Behandelen, Opladen, Synchroniceren/Afstellen.

 

Wij Behandelen dus geen Specifieke Klachten, maar Werken Gelijk door op Algeheel Celniveau danwel KernNiveau van uw Totale Systeem, waarbij Specifieke Klachten wel in acht Genomen kunnen Worden.

 

De Tarieven voor een Behandeling Bedragen varierend tussen de E29,50 en E67,50.

 

Prijzen zijn Afhankelijk van de Duur en Intensiteit van de Behandeling.

 

Meerdere Sessies of Periodiek Onderhoud zijn Mogelijk.

 

De Behandelingen worden uitgevoerd door Mijn Gidsen-Team en Gemonitored en Gecommuniceerd door Mijzelf.

 

Interesse? Mail mij op info@sampostma.nl voor de Mogelijkheden voor u.

Para-Psychische Profiler Consulten:

 

Op aanvraag kan ik voor u een Para-Psychisch Profiler Consult verzorgen.

 

Wilt u weten hoe iemand Psychisch-Emotioneel functioneert, wat zijn/haar Denkbeelden en Overtuigingen op het Psychisch-Emotionele vlak zijn? Wilt u bijv. weten of iemand Geschikt is voor een bepaalde Functie, enz.?

 

Mail me de Naam van de Desbetreffende Persoon en de Vragen, en ik verzorg voor u een Rapportage.

 

Het Tarief is E37,50.

 

Betaal Hier uw Profiler-Consult.

 

Verder kan ik voor u kijken naar de Energetische Dynamieken zo die er kunnen lopen tussen u en anderen, en u helpen/coachen om deze om te zetten in uw Voordeel.

 

U kunt mij hierover Bellen of Mailen.

Energetische Verbindingen en EnergieVeld Opruimen DenkWijze: Therapeutische Gesprekken:

 

Het Opruimen van uw Energetische Verbindingen en het Balanceren en op Orde Brengen van uw Energie is een Proces dat u, met aansturing vanuit de Intuitie en het Gevoel, met het Denken doet.

 

Door middel van het Uitdenken en het hierbij ook nemen van Beslissingen brengt u dit naar een Energetische Balans op dit Gebied.

 

Lukt het niet altijd met het Helder kunnen Overdenken, heeft u hierin Feedback nodig of Begeleiding, kunt u altijd bij mij Terecht.

 

Ik kan u Ondersteunen.

 

Deze Ondersteuning en deze Wijze werkt voor Mensen wier Houding tegenover Sommige Verbindingen nog niet Uitgekristalliseert is, en waar er Naar het Loslaten van Deze Verbindingen Toegewerkt moet Worden.

 

Deze hulp Geschiedt Telefonisch.

 

Mail me op info@sampostma.nl voor een Afspraak Telefonisch Onderhoud.

 

U kunt dan hiertoe bellen met mijn nummer 0909 - 0490 490 (NL // 90 ct.p.m.)

 

Voor het Buitenland zijn Overige Opties.

 

Graag hoor ik van u.

ThuisPraktijk:

 

U bent van Harte Welkom in mijn ThuisPraktijk.

 

Hier worden Chakra-Balans Healings gegevens. Dit houdt in dat uw Chakra's zowel aan de Voorzijde als aan de Achterzijde Gezuiverd en Uitgebalanceerd worden. Tevens wordt door Mijn GidsenTeam uw Systeem op KernNiveau Basis-Behandeld en terug Opgeladen.

 

U kunt ook bij mij ook Terecht voor Gesprekken over bijv. Partner en Relatie, Manifesteren in uw Leven, Leven zonder Belemmeringen (ook Telefonisch). Deze Gesprekken kunnen aangevuld worden met een Behandeling of AfstandsBehandeling. De Gesprekken zullen Grotendeels uitgaan van het onder de Loep nemen van het Psychische en het Energetische.

 

Vraag Gerust naar de Mogelijkheden.

 

Tarief: Balans-Healing // E47,50.

Tarief: Consultatie 1,5 uur // E57,50.

Tarief: Combinatie Balans-Healing en Consultatie 1,5 uur // E87,50.

Tarief: Aanvullende AfstandBehandeling // Variabel.

Gegevens:

 

KVK: 63584107 // S.A.M. Postma Consultancy. I Guides.

BTW: NL 151405529B01.

 

Para-Psychische en Energetische Praktijk "I Guides".

 

Sabrina A.M. Postma.

 

Gediplomeerd Paranormaal Genezeres.

Para-Psychisch Medium (Specialisatie).

Energetica.

 

Jacob van Lennepstraat 45.

4532 EW Terneuzen.

 

0115-850524.

 

info@sampostma.nl

 

0909-0490490 (90 ct.p.m.)

 

Copyright 2017 @ All Rights Reserved. Made with love.